Zdravotnictví

Řešení ICZ se snaží modernizovat, optimalizovat a zlidšťovat procesy ve zdravotnictví. ICZ pomáhá vytvářet bezpečnější, kvalitnější a dostupnější zdravotní péči na všech stupních. Poskytujeme řešení a služby pro národní zdravotnický systém, nemocnice, zdravotní pojišťovny, výzkumná pracoviště i orgány státní správy a samosprávy.

ICZ patří mezi přední dodavatele na trhu řešení pro zdravotnická zařízení. Nemocniční informační systémy ICZ denně pomáhají zabezpečit provoz desítek nemocnic v rámci České republiky i v Evropě. Podporuje komplexní provoz všech klinických pracovišť v libovolně velkém zdravotnickém zařízení včetně podpory elektronické ošetřovatelské dokumentace.

ICZ jako jediný subjekt v ČR nabízí komplexní a vzájemně provázané řešení podporující řízení poskytování zdravotní péče. Řešení ICZ podporuje plánování, řízení a vyhodnocování kvality zdravotní péče, vytěžování dat, ekonomické a kvalitativní řízení péče na úrovni zdravotnických zařízení, krajů i celostátní úrovni.

Řešení představuje komplexní podporu celoústavní racionální lékové politiky
s důrazem na bezpečné podání léčiv a optimalizaci ekonomických faktorů. ICZ nabízí komplexní řešení od softwarových komponent, přes integraci produkčních systémů až po inteligentní mobilní zařízení.

Řešení umožňující částečný nebo úplný bezpapírový provoz zdravotnického zařízení plně kompatibilní s legislativou, včetně komplexní dlouhodobé digitální archivace a skartace. Řešení podporující požadavky GDPR.

ICZ je přední dodavatel řešení pro zpracování obrazové dokumentace ve zdravotnictví. Nová generace řešení ICZ AMIS*PACS FlexServer G2 a DICOM prohlížeč nové generace představuje komplexní a škálovatelné řešení pro prohlížení, správu, akvizici, distribuci i archivaci obrazové dokumentace.

ICZ poskytuje komplexní řešení problematiky GDPR pro zdravotnická zařízení, které zahrnuje softwarová řešení, konzultační služby i svěřenou správu Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Řešení pro rychlé, bezpečné a spolehlivé předávání dat ve zdravotnictví. Řešení pro kraje, holdingy, národní i přeshraniční interoperabilitu. ICZ nabízí konzultační služby, vývoj řešení i jejich provozování. Disponuje zkušenostmi s národními i mezinárodními projekty interoperability ve zdravotnictví.

ICZ zajišťuje provoz 30 klíčových aplikací Ministerstva zdravotnictví ČR. ICZ disponuje praktickými zkušenostmi s návrhem, vývojem, implementací a správou individuálních, škálovatelných a robustních řešení pro národní nebo krajské zdravotnictví.

Informační systém pokrývá potřeby zpracování údajů ve všech oblastech činností transfúzní stanice.