Řízení skladových procesů a podnikové intralogistiky

Moderní řízený sklad

i

CHCI SKLADOVAT ŘÍZENĚ

3

CHCI AUTOMATIZOVAT

K

CHCI S TÍM PORADIT

Výpis produktů

Modulární systém pro efektivní plánování, řízení, sledování a vyhodnocování činnosti různých typů skladových provozů. Jeho nasazením lze výrazně zvýšit výkonnost skladových pracovníků při současné redukci jejich chybovosti, zrychlit obrátku zásob, zlepšit prostorové využití skladů, omezit ztráty způsobené chybnými nebo zpožděnými dodávkami a poskytnout aktuální a věrohodná data o stavu a pohybu zásob.

ICZ KRONOS je samostatně stojící řešení, které je možné napojit na systém OSIRIS a rozšířit tak principy řízeného skladování až na úroveň nakládkových ramp. Díky jednoduchému ovládání a robustní architektuře mohou kromě dispečerů expedice do řešení přistupovat i jednotliví dopravci a během chvíle zarezervovat volný časový úsek a konkrétní pozici pro vyložení nebo naložení materiálu.

Řešení ICZ APOLON nabízí moderní způsob provádění inventur na platformě Android. Prostřednictvím datového rozhraní na konkrétní systém evidence majetku dokáže podle nastavených pravidel provádět na terminálech nebo mobilních telefonech inventuru technologického i netechnologického majetku. Samozřejmostí je pak správa uživatelů, ve které je možné napojit se na ActiveDirectory.

Informační systém určený ke sběru provozních dat ve výrobních podnicích prostřednictvím pevných a přenosných průmyslových terminálů vybavených zařízením pro snímání čárového kódu (1D, 2D) nebo RFID tagů. Umožňuje operativně získávat informace o aktuálním stavu výrobní soustavy, a to jak z hlediska odvádění výrobních operací, tak průběhu materiálového toku.

Služby

Dosažení optimální výkonnosti skladového provozu je podmíněno souladem mezi jeho postavením v dodavatelském řetězci, prostorovým a technologickým řešením, způsobem jeho organizace a řízení a vlastnostmi provozovaného informačního systému. Nalezením správné varianty řešení již ve fázi projektové přípravy lze předejít pozdějším provozním problémům a ekonomickým ztrátám.

Logistický audit představuje souhrn analytických a projekčních prací zaměřených na oblast logistického systému výrobního podniku nebo obchodní společnosti. Jeho účelem je komplexní, objektivní a nezávislé posouzení logistického systému a jeho kritických míst ve vztahu k požadovaným hodnotám klíčových výkonových parametrů (KPI) a návrh možných variant řešení v jednotlivých oblastech.

Kvalita zapojení informačních a komunikačních technologií a moderní infrastruktury se do značné míry podílí na efektivitě celé firmy a její schopnosti obstát v konkurenčním prostředí. Fungování moderní společnosti je dnes bez těchto prostředků již zcela nemyslitelné. Infrastrukturu stavíme na nejmodernějších prvcích s důrazem na spolehlivost a bezpečnost.

Digitalizace umožňuje zvýšit efektivitu mnoha činností a zároveň bezpečnost a kontrolu nad dokumenty. Archivy s papírovými dokumenty se vyznačují svou neefektivitou a zatěžují stále stejnými opakujícími se úkony při vyhledávání a manipulaci s papírem. Řešení od společnosti ICZ pouze nepřevádí papírové dokumenty do digitální podoby, ale dokáže samotnému vzniku papírového dokumentu předejít.

ICZ Risk*Guide – nástroj pro bezpapírové řízení a hodnocení rizik organizace podle aktuální legislativy. ICZ Risk*Guide je možné použít pro hodnocení všech rizik organizace, nejen rizik spojených s informacemi a informačními systémy. ICZ nabízí společně s ICZ Risk*Guide i služby v oblasti analýzy a hodnocení rizik bezpečnosti IT.

Našim klientům také rádi pomůžeme se získáním dotací z Evropské unie na pořízení vlastního WMS – systému pro řízení skladového provozu, či jiné aplikace v oblasti intralogistiky. V případě zájmu o pomoc s vyřízením dotací se nám ozvěte pomocí kontaktního formuláře.

Pohotovost umíme držet 24×7 s reakcí a eliminací do 2 hodin v případě kompletního zastavení provozu tak, abychom našim zákazníkům zajistili maximální servis. Je jen na každém zákazníkovi, jak si podporu svého skladu představuje, v ICZ se umíme zákazníkovi přizpůsobit.

Reference

CENTRÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SKLAD

Realizace systému řízení centrálního distribučního skladu zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s podnikovým informačním systémem MFG/PRO).

EXPEDIČNÍ SKLAD LAHVOVÉHO PIVA

Realizace systému řízení expedičního skladu zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem S21 a podřízeným systémem řízení automatizovaného zakladačového skladu).

DISTRIBUČNÍ SKLAD TEXTILNÍHO ZBOŽÍ

Realizace systému řízení evropského logistického centra textilního zboží zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem ESO). Sklad je vybaven systémovými vozíky Jungheinrich bez skladové navigace.
Na základě filtrů reference nenalezeny.

Realizace systému řízení dvou centrálních expedičních skladů s propojením na externí sklad, zahrnující dodávku aplikačního software ICZ OSIRIS®, mobilních terminálů, systému hlasové podpory operátorů ZETES Medea Voice a datového propojení se systémem MILSOFT a TMS PLANTOUR.

Realizace ukladatelského skladu v mrazírenském provozu (až -40°C) s technologií pojezdových regálů od společnosti SSI Schäfer napojených na koncové terminály instalovaných do vozíků.

Realizace systému řízení výrobního skladu nakupovaných materiálů zahrnující dodávku aplikačního software, bezdrátové sítě a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem WinHunter).

Realizace systému řízení nákupních a expedičních skladů skladu zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem Infor M3 a podřízenými systémy řízení dvou automatizovaných zakladačových skladů).

Realizace systému řízení centrálního skladu nakupovaných materiálů, rozpracované výroby a hotových výrobků zahrnující dodávku mobilních terminálů, aplikačního software WMS Osiris a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem SAP). Sklad je vybaven systémovými vozíky Jungheinrich se skladovou navigací.

Realizace systému řízení komplexu logistických (ukladatelských) skladů zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software WMS Osiris a souvisejících služeb (včetně datového propojení s informačními systémy zákazníků SAP a Milsoft).

Realizace systému řízení expedičního skladu zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb včetně datového propojení s nadřazeným systémem MFG/PRO a podřízeným systémem řízení automatizovaného dopravního systému.

Realizace systému řízení centrálního skladu nakupovaných a vyráběných dílů zahrnující dodávku aplikačního software, hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály) a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem AMS).

Realizace systému řízení centrálního skladu nakupovaných materiálů a hotových výrobků zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátové síť, 10 mobilních terminálů), aplikačního software WMS Osiris a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem RIMOWA IS). Sklad je vybaven systémovými vozíky Jungheinrich bez skladové navigace.

Realizace systému řízení expedičního skladu zahrnující dodávku hardware (bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb včetně datového propojení s nadřazeným systémem SyteLine.

Realizace systému sběru dat o průběhu výroby, včetně datového propojení s informačním systémem JD Edwards. Komplexní dodávka hardware (server, stacionární terminály, čtečky), software a souvisejících služeb.

Realizace systému řízení interní skladové logistiky zahrnující dodávku hardware (bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb včetně datového propojení s nadřazeným systémem Visual.

Realizace systému řízení skladu nakupovaných materiálů, polotovarů a hotových výrobků zahrnující dodávku, aplikačního software ICZ Osiris a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným ERP systémem Fab4minds). Sklad je vybaven systémovým vozíkem Jungheinrich se skladovou navigací.

Realizace systému řízení regionálního distribučního centra zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem JOIN).

Integrace systémových vozíků Jungheinrich se skladovou navigací do nadřazeného informačního systému SAP.

Implementace systému ICZ OSIRIS v centrálním skladu zásobující expedici. Specifikem byla implementace na dva nadřazené systémy – jeden zodpovědný za nákup a jeden za výrobu. Mimo tyto podnikové systémy ICZ OSIRIS komunikuje i s automatickými mobilními regály, které se dají do pohybu v okamžiku, kdy obsluha zvolí požadovanou činnost na mobilním terminálu.

Partneři

Společnost Jungheinrich (ČR) s.r.o. se zabývá komplexními dodávkami technologických řešení pro intralogistiku. Od regálů a manipulační techniky až po software pro řízení skladu a automatizaci logistických procesů.

SSI SCHÄFER je vedoucí dodavatel na trhu plánování a zavádění integrovaných logistických systémů a rovněž významný dodavatel moderních konceptů pro nakládání s odpady.

Portál eLogistika.info slouží jako profesionální informační médium čtené profesionály z oblasti smluvní logistiky, ale stále více i logistickými specialisty výrobních a obchodních společností, které svou logistiku řeší vlastními silami anebo ji nakupují.

Společnost PROMAN s.r.o. se zabývá projekčně dodavatelskou činností v oblasti komplexních dodávek regálových systémů pro skladové prostory. Společnost PROMAN s.r.o. je na trhu jedním z nejvýznamnějších dodavatelů regálových systémů všech typů.

Společnost POINT.X Mobility s.r.o. (člen skupiny POINT.X) navrhuje a dodává hardwarová řešení pro ICZ OSIRIS, zajišťuje jejich dlouhodobou technickou podporu a rozvoj. Zabývá se technologiemi pro automatické identifikace a mobility (snímače čárových/2D kódů/RFID, tisk etiket, ruční a vozíkové terminály, odolné tablety a další). Nabízí také rychlou tvorbu zakázkových aplikací pomocí ověřených „lowcode“ platforem.

Společnost Zebra Technologies Corporation je předním poskytovatelem inovativních komunikačních řešení a služeb nezbytných pro obchodování a plnění pracovních úkolů zákazníků z řad komerčních podniků a státních organizací po celém světě.

CODEWARE, s.r.o. se specializuje na oblast automatické identifikace již od roku 1996. Najdete u nás vše, co souvisí s čárovým kódem, sběrem dat i RFID technologií. Dodáváme hardware a software, včetně implementace do ERP systémů. Samozřejmostí je zaškolení i následná podpora servisního střediska.

Společnost Sewio je inovativní technologická firma poskytující velmi přesnou vnitroprostorovou lokační platformu pro digitalizaci pohybu. Díky technologii UWB a špičkovému softwarovému zpracování lokačních dat v reálném čase i následné datové analýze, Sewio přináší zcela nový pohled na pohyb uvnitř budov.

PLANTOUR je systém pro podporu optimálního a spolehlivého rozvozu zboží, který šetří čas a plně využívá synergie vozového parku. Systém ICZ OSIRIS spolupracuje s aplikací PLANTOUR například v Budějovickém Budvaru či u klienta Alimpex s.r.o.

FlexSim poskytuje software pro modelování, simulaci, analýzu a vizualizaci (ve 3D!) jakéhokoli systému ve výrobě, manipulaci s materiálem, zdravotnictví, skladování, dodavatelském řetězci a dalších.

„Zetes pomáhá organizacím zajistit flexibilitu, viditelnost a dohledatelnost od balicí linky až po prodejny prostřednictvím ucelené sady řešení a nejnovějších technologií. Zkušenosti společnosti pokrývají širokou škálu oborů a oblastí podnikání.“

Klub mladých logistiků funguje pod záštitou VŠE v Praze, kde zajišťuje přednášky ve spolupráci s odborníky z významných logistických společností. Kromě toho klub organizuje exkurze do firem, pro které je logistika primárním oborem nebo je pro ně klíčová (speditéři, dopravci, výrobní podniky) a s co nejširším záběrem (supply chain, interní logistika, letecká či námořní přeprava). Členům klubu jsou zprostředkovávány témata závěrečných prací, pracovní nabídky, vstupy na veletrhy či setkání se zahraničními studenty.

Balíkobot je chytrá technologie, která se stará o údržbu datového napojení na desítky dopravců a zachovává s nimi smluvní podmínky. Validuje data, kontroluje změnu stavu zásilky v reálném čase. S Balíkobotem si nově nasmlouvaného dopravce zavedete do procesu v řádu jednotek dnů.

Aktuality

ICZ bronzovým partnerem logistické konference SpeedCHAIN

Stejně jako předchozí roky se ICZ i letos, jako bronzový partner, zúčastnila logistické konference SpeedCHAIN, která se již tradičně konala v reprezentativním prostředí Břevnovského kláštera. Tým z oddělení Logistiky tento rok posílili i zástupci z oddělení...

ICZ oceněna na CPX Praha 2022

Největší akce o kybernetické bezpečnosti Check Point Experience – CPX Praha se po 2 letech konečně mohla vrátit do fyzické podoby a o to konkrétně do PVA Letňany ve čtvrtek 3. 11. 2022.  Bohatý program sestavený Check Point Software Technologies Czech a...

Logistika zcela mění svou tvář a my jsme opět u toho

Konference SpeedCHAIN je tradičním místem setkávání logistických profesionálů a největší logistickou akcí v ČR. Letos se opět odehrála v krásných historických prostorách Břevnovského kláštera začátkem září a náš tým Logistiky z ICZ byl jako obvykle součástí programu....