Zdravotníctvo

Vyberte oblasť riešenia:

Informačný systém pokrýva potreby spracovania údajov vo všetkých oblastiach činností transfúznej stanice.

ICZ ponúka komplexné a vzájomne previazané riešenie podporujúce manažment zdravotníctva. Konkrétne ide o plánovanie zdravotnej starostlivosti a jej riadenie, dolovanie dát alebo operatívnu podporu pre finančné či kvalitatívne riadenie zdravotníckeho zariadenia, vrátane podpory vykazovania zdravotnej starostlivosti.

Nová generácia riešenia PACS – ICZ FlexServer Archív vychádza z overeného riešenia pre získavanie, ukladanie a výmenu obrazovej dokumentácie v rámci jedného či viacerých zdravotníckych zariadení. ICZ poskytuje tiež jedinečný webový DICOM prehliadač svetovej úrovne DicompassW.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je odovzdávanie informácií pri liečbe pacienta dôvodom najvyššieho počtu pochybení v rámci liečebného procesu. ICZ drží  prvenstvo hneď v niekoľkých výnimočných projektoch pre odovzdávanie zdravotníckych informácií.

Poskytuje procesnú a elektronickú podporu pre všetky stupne liekového reťazca v prostredí zdravotníckeho zariadenia, a to od výstupu liečiva z nemocničnej lekárne až po jeho podanie pacientovi vrátane integrácie so zdravotníckou dokumentáciou. Ide o ucelené riešenie,  ktoré zvýši bezpečnosť pacientov a zefektívni ekonomiku vašej prevádzky.

ICZ patrí medzi popredných dodávateľov na trhu IT riešení pre zdravotnícke zariadenia. Klinické a nemocničné informačné systémy ICZ denne pomáhajú zabezpečiť prevádzku desiatok nemocníc.

Nemocničný informačný systém pokrýva potreby spracovania údajov vo všetkých hlavných oblastiach činností nemocníc a zdravotníckych zariadení.

ICZ poskytuje komplexné riešenie problematiky GDPR pre zdravotnícke zariadenia.

ICZ zaisťuje prevádzku 30 kľúčových aplikácií Ministerstva zdravotníctva ČR, konkrétne registrov Národného zdravotného informačného systému Českej republiky (NZIS) a registrov hygienickej služby.