Dobročinnost

 Od svých počátků podporuje Skupina ICZ rozmanité společensky prospěšné aktivity – charitativní, kulturní či vzdělávací. Za dobu existence ICZ se souhrnně jedná o miliony korun, jež byly na dobročinné a společensky prospěšné účely poskytnuty a celková částka je skutečně vysoká. Aby ICZ mohla dané aktivity vyvíjet systematicky, založila NADAČNÍ FOND ICZ.

Primárním posláním NADAČNÍHO FONDU ICZ je podpora charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů, jako jsou např. pomoc zdravotně postiženým osobám a zvláště dětem, podpora rozvoje kultury, vědy a vzdělávání apod. Vytvořením fondu se Skupina zařadila mezi nejvyspělejší společensky odpovědné podnikatelské subjekty v rámci České republiky i Evropské unie.

Skupina ICZ a Nadační fond je dlouholetým partnerem českého PEN klubu a i v letošním roce byl hlavním sponzorem Ceny Karla Čapka. V  roce 2021 se Nadační fond rozhodl finančně podpořit i řadu dalších subjektů, mimo jiné Nadační fond Gymnázia Kutná Hora. Fond byl založen v roce 1998 a jeho hlavním posláním je zajišťovat a udržovat nadstandardní vybavení školy nebo také umožnit studentům, jejichž rodiny se ocitnou ve finančně méně komfortní situaci, účast na školních akcích.

Skupina ICZ v průběhu let 1998 – 2019 uspořádala společně s virtuální galerií ArtForum celkem 21 benefičních aukcí s celkovou vydrženou částkou 13 587 000 korun.

Na počátku roku 2021 byl také spuštěn Program firemního dobrovolnictví, který je realizován ve spolupráci se spolkem BpS – Byznys pro společnost. Principem programu je dobrovolná pomoc tam, kde je zrovna potřeba. Zaměstnancům, kteří nabídli svoji pomoc jako dobrovolníci v některé neziskové organizaci, byl poskytnut den volna, pojištění během této aktivity a zajištění veškeré potřebné organizace. Zaměstnanci pomáhali jak v terénu, např. při Dnu země či dalších venkovních pracích, tak i z domova při rukodělných aktivitách.

Nadační fond ICZ – výroční zpráva 2022

Aktuality z oblasti

Skupina ICZ dlouholetým partnerem Ceny PEN klubu

Ve čtvrtek 11. ledna 2024 udělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu Cenu Karla Čapka pro rok 2024 pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody a ministra kultury ČR Martina Baxy. Ocenění obdržela spisovatelka a klasická filoložka Sylva Fischerová,...

Skupina ICZ sponzorem Ceny PEN klubu

Skupina ICZ je dlouholetým partnerem českého PEN klubu a i v tomto roce byla hlavním sponzorem udílení Ceny PEN klubu VLASTNÍ CESTOU. Cenu pro rok 2023 pod záštitou primátora hl. m. Prahy převzal z rukou předsedkyně poroty a předsedkyně Českého PEN klubu Markéty...