Manažerská podpora řízení poskytování
a kvality zdravotní péče

Jako jediný subjekt v ČR nabízí ICZ komplexní a vzájemně provázané řešení podporující management zdravotnictví. Konkrétně je to plánování zdravotní péče a její řízení, vytěžování dat nebo operativní podporu pro finanční či kvalitativní řízení zdravotnického zařízení.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

ICZ AMIS*MIS je komplexní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví zaměřený zejména na oblasti, které generují příjmy či zásadně spotřebovávají zdroje. Jedná se o jeden z nejrozšířeněších a nejúspěšnějších manažerských systémů používaných v českém zdravotnictví. 
ICZ AMIS*MIS je odbornou veřejností hodnocen jako přední produkt pro řízení zdravotní péče jak na úrovni jednotlivého zdravotnického zařízení, tak celého kraje.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

ICZ AMIS*MIS je koncipován jak pro použití v jednom zdravotnickém zařízení, tak pro skupinu zdravotnických zařízení, např. pro regionální pohled. Podle typu a logiky informací je pak umožněn průřezový či souhrnný pohled na skupinu zdravotnických zařízení. Od samého počátku je ICZ AMIS*MIS navrhován tak, aby umožňoval uživatelům využívat širokých možností benchmarkingu, a to nejen vůči historickým datům zákazníka, ale také vůči průměrným datům nemocnic stejného typu.

Další informace, shrnutí

Manažerský systém je zasazen do portálového řešení, které umožňuje zejména jednotný a pohodlný přístup uživatelů ke všem aplikacím, jež ke své práci potřebují. Dashboarding a reporting poskytuje výstupy uživatelům a využívá kromě dat vlastního datového skladu také výstupy predikčního subsystému, zejména pro modelaci změn systému financování a modulu Activity based costing, který přiřazuje náklady na proces péče právě pomocí ABC metodik. Zcela unikátním je modul Costing, který umožňuje velmi podrobně sledovat nákladově významné položky až na podání pacientovi.

Výpis produktů

ICZ AMIS*MIS

Komplexní manažerský systém podporující řízení poskytování zdravotní péče. Určen nemocnicím i krajským úřadům.

ICZ AMIS*MIS Poliklinika

Manažerský informační systém určený menším
a středně velkým zdravotnickým zařízením.

ICZ AMIS*MIS Region

Efektivní řešení pro řízení krajského zdravotnictví.

Reference

Aplikace Pomocník pro vykazování diagnóz

Pomocník pro vykazování diagnóz je na českém trhu zcela ojedinělý nástroj zefektivňující proces vykazování zdravotní péče. Jedná se o aplikaci, která automatizovaně zajišťuje vyhledávání diagnóz. S jejím využitím lze výrazně redukovat chybovost při vykazování poskytnuté péče a tím i navýšit příjmy zdravotnického zařízení. Aplikaci PVD aktuálně využívá kolem 70 nemocnic v ČR a desítky dalších jsou … Číst dále

ICZ AMIS*MIS region pro Moravskolezský kraj

ICZ úspěšně implementovalo komplexní manažerský informační systém pro řízení zdravotnických zařízení v kraji jako celku. ICZ AMIS*MIS region je koncipován jako nadstavbový modul využívající všech vlastností a benefitů standardního manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS. Úspěšná implementace přispěla kromě dalších faktorů k výraznému zlepšení hospodaření krajských nemocnic, které jen v prvním roce provozu ze ztráty 37 … Číst dále

ICZ AMIS*MIS v Thomayerově nemocnici

Thomayerova nemocnice patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. ICZ zde implementovalo svůj vyspělý manažerský informační systém ICZ AMIS*MIS, který reaguje na dlouhodobou potřebu managementu zdravotnických zařízení mít k dispozici důležité údaje pro zajištění maximálních příjmů organizace při minimalizaci rizik případných ztrát a dále disponovat nástrojem pro efektivní řízení nákladovosti organizace.

ICZ AMIS*MIS v ÚVN v Praze

ICZ implementovalo komplexní manažerský informační systém v předním zdravotnickém zařízení v ČR, Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Řešení ICZ AMIS*MIS je organicky propojeno s nemocničním informačním systémem a představuje vysoce efektivní nástroj pro řízení nemocnice, s orientací na nákladovost.

ICZ AMIS*MIS v IKEM Praha

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice.  ICZ zde úspěšně implementovalo svůj osvědčený manažerský nástroj reagující na dlouhodobou potřebu managementu zařízení mít k dispozici důležité údaje pro zajištění maximálních příjmů organizace při minimalizaci rizik případných ztrát a dále disponovat nástrojem pro efektivní řízení nákladovosti organizace.
Na základě filtrů reference nenalezeny.