Bezpapírová nemocnice

Archiv zdravotnické dokumentace

ICZ Archiv zdravotnické dokumentace je komplexní řešení částečné nebo úplné digitalizace archivu zdravotnického zařízení. Toto plně legislativně kompatibilní řešení zajišťuje standardizaci a homogenizaci uložených dat, jejich archivaci, skartaci či elektronické podepisování. Řešení lze efektivně využít pro splnění podmínek vyplývajících z nařízení GDPR pro zdravotnická zařízení.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Představuje unikátní produkt poskytující zdravotnickému zařízení postupný přechod k bezpapírovému zpracování a uchovávání veškeré zdravotnické dokumentace, která je tak uchovávána dlouhodobě, důvěryhodně a zabezpečeně v souladu s platnou legislativou. Archiv zdravotnické dokumentace zpřístupňuje uložené dokumentace plně ve shodě s interními pravidly a zvyklostmi daného zdravotnického zařízení a umožňuje tím vedení zdravotnické dokumentace v ryze v elektronické podobě.

 

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Řešení představuje na českém trhu osvědčenou cestu k bezpapírovému provozu zdravotnického zařízení. Umožňuje unifikaci legislativních požadavků na archivaci veškeré zdravotnické dokumentace a zrušení nákladných a neefektivních papírových archivů. Archiv zdravotnické dokumentace představuje klíčový prvek pro zavedení EHR (Electronic Health Record) nejen na úrovni jednotlivého zařízení nebo, ale i v rámci řešení krajského eHealth. Kromě odstranění papírových archivů a z toho vyplývající úspoře nákladů, umožňuje řešení homogenní pohled na zdravotní dokumentaci (EHR – Electronic Health Record) a to při splnění všech legislativních požadavků.

 

Další informace, shrnutí

Řešení umožňuje nejen bezpečnou, dlouhodobou a legislativně kompatibilní archivaci, ale i řízenou skartaci, selektivní zpřístupňování, automatizovanou komunikaci s dalšími systémy nebo indexaci a fulltextové vyhledávání v obsahu archivované dokumentace.

 

Výpis produktů

ICZ Archiv zdravotnické dokumentace

Řešení plně digitálního archivu pro zdravotnická zařízení libovolné velikosti. Podpora řešení GDPR.

ICZ Bezpapírová laboratorní kniha

Řešení pro digitalizaci laboratorních provozů.

Reference

Archiv zdravotnické dokumentace v Nemocnici Kyjov

Nemocnice Kyjov poskytuje komplexní zdravotní péči ve spádové oblasti okresu Hodonín. ICZ implementovalo vyspělé technologické řešení zabezpečující provoz plně digitálního archivu zdravotnické dokumentace ICZ AZD.

Archiv zdravotnické dokumentace v Krajské nemocnici Liberec

Významné krajské zdravotnické zařízení v rámci kontinuální modernizace ICT prostředí začíná těžit z výhod implementace plně digitálního archivu pacientské dokumentace z rodiny revolučního řešení ICZ AZD. Díky tomuto řešení bude nemocnice perspektivně schopna přejít k plně bezpapírovému provozu.

Bezfilmová nemocnice – Masarykův onkologický ústav Brno

Masarykův onkologický ústav  v Brně je onkologickým centrem, kde jsou na jednom místě soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické léčby solidních nádorů u dospělých pacientů. Jedná se o přední zdravotnické pracoviště specializující se na onkologickou léčbu v Evropě. ICZ implementovalo zcela bezfilmový provoz zařízení, který plně digitalizoval veškeré procesy souvísející s akvizicí, … Číst dále

Projekt eMeDOcS

Projekt eMeDOcS (exchange Medical Documents System) buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Jedná se o přední a zásadní projekt elektronizace zdravotnictví v rámci ČR. Organizátorem a garantem projektu je Kraj Vysočina. ICZ je autorem návrhu řešení a generálním technickým … Číst dále

ePACS

ICZ je technickým realizátorem mimořádného národního projektu, v rámci něhož si několik stovek zdravotnických zařízení v celé ČR i zahraničí vyměňuje obrazovou zdravotnickou dokumentaci. Jedná se o zásadní projekt elektronického zdravotnictví v ČR v rámci Evropy. Garantem a provozovatelem projektu je MZČR.

Elektronický lékový řetězec v ÚVN v Praze

Ústřední vojenská nemocnice v Praze, přední zdravotnické pracoviště v ČR, je první zdravotnické zařízení u nás, využívající unikátní řešení ICZ. Elektronický lékový řetězec systematicky zvyšuje bezpečí lékového podání, racionalizuje lékovou politiku a zefektivňuje finanční toky související s léčivy. Řešení zahrnuje i implementaci specializovaných chytrých mobilních čteček.
Na základě filtrů reference nenalezeny.