Důvěryhodný elektronický archiv ICZ DESA®

Systém zajišťující dlouhodobé a důvěryhodné uchovávání elektronických dokumentů a spisů v organizaci dle legislativních pravidel.
Používá archivní standardy, zachovává dlouhodobou čitelnost a zajišťuje snadné předávání archiválií nadřízenému archivu.
Zajišťuje také neměnnost a věrohodnost dokumentů, řídí jejich životní cyklus a také přístupy dle oprávnění.

Do neveřejné části produktové podpory (Dokumentace, Novinky) se přihlásíte loginem a heslem, kterým se přihlašujete do HelpDesku ICZ.
Pokud jste náš stávající klient a přímý vstup nemáte, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře (níže na stránce), přidělíme Vám nové přihlašovací údaje.

0

HelpDesk pro stávající klienty:
+420 222 272 222

Aktuality

Dokumentace na neveřejné části zákaznické zóny produktové podpory ICZ Share

Dobrý den,

přístup k dokumentaci na neveřejné části zákaznické zóny produktové podpory ICZ e-spis®, ICZ e-spis LITE® a ICZ DESA®  (Dokumentace, Novinky, Nástroje) je plně obnoven pro uživatele ServiceDesku ICZ. Zákazníky s individuálním přístupem k dokumentaci budeme kontaktovat o změně v průběhu měsíce července.

Děkujeme za pochopení.

Tým ICZ a.s.

 

Problematika „Log4Shell“ a produkty ICZ e-spis, ICZ e-spis LITE a ICZ DESA

Vážení zákazníci,

S ohledem na vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NUKIB) z 13. 12. 2021 k problematice možné zranitelnosti CVE-2021-44228, tzv. „Log4Shell“, která postihuje logovací komponentu Log4j v Java aplikacích, sdělujeme následující:

Produkty ICZ a.s., konkrétně ICZ e-spis, ICZ e-spis LITE a ICZ DESA (vč. obslužných komponent) neobsahují výše uvedenou logovací komponentu Log4j ve verzích 2.0 – 2.14.1, které jsou dle sdělení NUKIBU označeny za problematické. Zákazníkům, kteří používají aplikace ICZ e-spis, ICZ e-spis LITE a ICZ DESA, žádné nebezpečí zranitelnosti, které ze sdělení NUKIBu vyplývá, nehrozí.

S přátelským pozdravem,

ICZ a.s.

Aktualizace produktové podpory na webu ICZ

Aktualizovali jsme pro Vás produktovou podporu na našem webu. Do veřejné části přidány nejčastěji kladené dotazy a informace o jednotlivých modulech včetně odpovídajících nabídkových listů. Dále zde najdete aktuální příručky a nástroje k Vámi používaným produktům.

Novinky týkající se jednotlivých produktových verzí obsahující technické detaily naleznete v neveřejné části produktové podpory.

Legislativa
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [ZARCH]
  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce [ZSVD]
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES [eIDAS]
  • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen „spisová vyhláška“) [VSSL]
  • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, věstník ministerstva vnitra čá. 57/2017 [NSESSS]

Související odkazy:

Často kladené dotazy (FAQ)

 

1. Jaké jsou výhody důvěryhodného elektronického archivu a spisovny ICZ DESA?

Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv ICZ DESA používá archivní standardy a zachovává dlouhodobou čitelnost uložených dokumentů. Výhodou je také to, že pro uložené dokumenty zajišťuje jejich prokazatelnou neměnnost a věrohodnost a má svůj důležitý význam při minimalizaci rizik spojených se ztrátou, poškozením a zničením dokumentů.

2. Pro koho je určena elektronická spisovna a archiv ICZ DESA?

Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv ICZ DESA je určena pro úřady veřejné a státní správy i pro oblast komerční, kde je nutné zajistit dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů.

3. Co důvěryhodný elektronický archiv ICZ DESA zajišťuje?

Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv ICZ DESA řídí životní cyklus dokumentů dle spisového řádu. Dále také řídí přístupy k dokumentům dle oprávnění  a zajišťuje snadné předávání archiválií nadřízenému archivu. Navíc pro uložené dokumenty zajišťuje jejich prokazatelnou neměnnost, věrohodnost a

4. Využívá elektronický důvěryhodný archiv ICZ DESA časová razítka?

Ano, důvěryhodná elektronická spisovna a archiv ICZ DESA pracuje také s časovými razítky.

5. Jaké jsou příklady pro využití elektronického důvěryhodné archivu ICZ DESA?

Důvěryhodné uložení elektronických dokumentů je důležité i z hlediska minimalizace rizik. Mezi druhy obecných rizik můžeme jmenovat zejména ztrátu dokumentů, nemožnost jeho nalezení, zneužití informací, záměrné podvržení dokumentů, záměrné zničení důležitých dokumentů s cílem zničit důkazy. Pro účely minimalizace rizik je tak velmi vhodné využít důvěryhodný elektronický archiv ICZ DESA.

6. Zajišťuje důvěryhodný archiv ICZ DESA neměnnost uložených dokumentů?

Ano, důvěryhodná elektronická spisovna a archiv ICZ DESA zajišťuje pro uložené dokumenty jejich prokazatelnou neměnnost a věrohodnost.

7. Co znamená pojem nadřízený archiv v důvěryhodné elektronické spisovně ICZ DESA?

Pojem nadřízený archiv označuje místně příslušný archiv dané organizaci.