Společnosti Skupiny ICZ

ICZ Holding
ICZ Holding a.s. je mateřskou společností Skupiny ICZ, kterou se stala v červenci 2021 jako právní nástupce společnosti ICZ N.V. Společnost ICZ Holding a.s. stojí jako řídící osoba v čele Koncernu ICZ.

ALES
Společnost ALES je zaměřena na vývoj, výrobu, instalace a servis civilních i vojenských systémů řízení letového provozu (ATC/ATM), jakož i systémů podpory procesů velení a řízení vzdušných sil (C2). Za dobu své existence si vydobyla pevné postavení na trhu obranného sektoru.

D.ICZ Slovakia 
Akciová společnost D.ICZ Slovakia byla založená firmou ICZ a.s. v roce 2008. Je zaměřená především na vývoj softwarových řešení v oblasti informační bezpečnosti a realizaci projektů podléhajících ochraně utajovaných skutečností s působností převážně na Slovensku.

DELINFO
Společnost DELINFO nabízí rozsáhlé portfolio produktů a služeb v oblasti výzkumu, vývoje a implementace specializovaných řešení pro sektor obrany – především geografických, ale i dalších informačních systémů pro velení a řízení vojenských štábů a jednotek.

E.ICZ
Společnost E.ICZ a.s. nabízí komunikační řešení pro sdílení lékařské obrazové dokumentace mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Od roku 2020 je poskytovatelem služeb systému ePacs®, který je významným prvkem v oblasti eHealth v České republice.

Expert & Partner engineering
Společnost Expert & Partner engineering CZ působí jako významný dodavatel infrastrukturních technologií a spravovaných služeb. Nosnou náplní jsou technologie pro oblast přenosu dat, hlasu a obrazu v sítích typu LAN a WAN, a to převážně pro nasazení v outsourcingových projektech.

ICZ
Společnost ICZ a.s. byla vytvořena roku 1997. Propojením s dalšími subjekty vznikl v průběhu následujících let koncern – Skupina ICZ. Portfolio je zaměřeno především na aplikační software, bezpečnost a infrastrukturu, a to zejména pro odvětví veřejné správy, zdravotnictví, obrany, dopravy, financí, výroby a logistiky.

ICZ Slovakia
ICZ Slovakia a. s. poskytuje již více než 15 let stabilní IT řešení a služby klientům v odvětvích veřejné správy, zdravotnictví, financí a výroby. Její činnost je zaměřena na komplexní dodávky IT řešení v oblasti elektronizace správy a oběhu dokumentů, specializovaných řešení s využitím informačních technologií a IS pro zdravotnictví.

S.ICZ
Společnost S.ICZ a.s. nabízí komplexní služby v oblasti ochrany utajovaných informací (UI), včetně vývoje a výroby bezpečnostních produktů následně certifikovaných NBÚ. Poskytuje odborné služby v oblasti správy IS a dále činnosti zahrnující systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), analýzy rizik a další.

SIKS
Společnost SIKS a.s. je součástí Skupiny ICZ od listopadu 2019 a má detailní know how v oblasti veřejné správy. Poskytuje služby spojené se správou dat obsahujících osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy. Firma se věnuje především digitalizaci dokumentů nebo elektronickému zpracování formulářů. Společnost SIKS má také v rámci skupiny důležitou roli v oblasti CSR, protože zaměstnává osoby se zdravotním postižením.