Elektronický lékový řetězec

Efektivní a bezpečný lékový řetězec

Řešení podporuje komplexní celoústavní racionální lékovou politiku, která je zaměřena na kontinuální zvyšování bezpečnosti pacientů a ekonomiky provozu. Jedná se o ucelenou službu v podobě konzultace, analytických prací a dodávku expertního softwarového a hardwarového řešení.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Podstatnou složkou v celoústavních výdajích jsou prostředky vydané za léky. Jedním z možných rizik při poskytování zdravotní péče jsou rovněž medikační chyby včetně potencionálních lékových interakcí či kontraindikací podání. Řešení Elektronický lékový řetězec zahrnuje podporu procesu včetně jeho jednotlivých subprocesů. Jedná se o řešení problematiky lékárny, příručních skladů, strukturované medikace a mobilní čtečky. Řešení využívá informací vedených v lékárenském či klinickém informačním systému, obsahuje řešení pro příruční sklad, elektronický recept, podporu vedení strukturovaných medikací, evidenci podání a spotřeby léků a podporu řízení lékové politiky.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Řešení poskytuje procesní a elektronickou podporu pro všechny stupně lékového řetězce v prostředí zdravotnického zařízení, a to od výstupu léčiva z nemocniční lékárny až po jeho podání pacientovi včetně integrace se zdravotnickou dokumentací. Řešení je primárně zaměřeno na zlepšení řízení lékové politiky celého zdravotnického zařízení, zefektivnění nastavení ekonomiky a vztahu s dodavateli, měřitelné a významné snížení nákladů na léčbu vzniklou v souvislosti s nesprávnou medikací, např. léčba lékových interakcí a na zlepšení přístupnosti informací a jejich prezentace v širším kontextu, např. přehledy o pacientovi.

Další informace, shrnutí

Správně implementované řešení poskytuje základní kámen racionální lékové politiky. Je rovněž podstatným krokem k úplné elektronizaci provozu. Díky možné integraci s nemocničním informačním systémem je možno přejít k vedení strukturované elektonické medikaci a tím signifikantně zvýšit kvalitu vedených informací o léčbě pacienta. Celé řešení je dodáváno jako vysoce individuální modulární řešení, které může obsahovat různé stupně integrace s okolními systémy nebo speciální hardware, například mobilní multifunkční čtečky.

Výpis produktů

ICZ Elektronický lékový řetězec

Prakticky ověřené řešení pro elektronickou podporu celoústavní racionální lékové politiky.

Reference

Elektronický lékový řetězec v ÚVN v Praze

Ústřední vojenská nemocnice v Praze, přední zdravotnické pracoviště v ČR, je první zdravotnické zařízení u nás, využívající unikátní řešení ICZ. Elektronický lékový řetězec systematicky zvyšuje bezpečí lékového podání, racionalizuje lékovou politiku a zefektivňuje finanční toky související s léčivy. Řešení zahrnuje i implementaci specializovaných chytrých mobilních čteček.
Na základě filtrů reference nenalezeny.