Informační systém pro transfúzní stanice

Informační systém pokrývá potřeby zpracování údajů ve všech oblastech činností transfúzní stanice.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Informační systém pro transfúzní stanice využívá pokročilé IT technologie a neustále se rozšiřuje a přizpůsobuje novým požadavkům zdravotního personálu. Je možné ho použít samostatně v rámci transfúzní stanice, jakož i centrálně pro síť transfúzních stanic s několika odběrovými a zpracovatelskými centry.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Informační systém pro transfúzní stanice sestává z několika vzájemně propojených modulů, které zastřešují všechny procesy, výkony a podpůrné činnosti prováděné v transfúzních stanicích, včetně mobilních odběrů, během nichž dokáže pracovat s aktuálními údaji bez nutnosti internetového připojení. Intuitivní uživatelské rozhraní s integrovanou podporou práce s čárovými kódy Vám přinese vysoký uživatelský komfort.

Další informace, shrnutí

Získejte moderní, efektivní a komfortní nástroj zastřešující každodenní provoz transfúzních stanic. Řešení využívá centrálně spravované číselníky a databázi, přičemž jednotlivá pracoviště jsou schopna fungovat i samostatně. Možnost jednoduchého přizpůsobení změnám v legislativě spolu s nejmodernějšími použitými technologiemi Vám zaručí dlouhodobou udržitelnost řešení.

Výpis produktů

IS Rubín

Moderní informační systém pro transfúzní stanice.

Reference

Dokončení informačního systému Národní transfúzní služby Slovenské republiky

Úlohou společnosti ICZ Slovakia v tomto projektu bylo vytvořit integrovaný informační systém s centralizovaným sdílením informací a zajištěním jejich maximální bezpečnosti a dostupnosti v rámci pracovišť NTS SR na celém území SR.

Upgrade informačního systému transfuziologického oddělení

V ÚVN Ružomberok realizovala společnost ICZ Slovakia upgrade původního informačního systému na transfuziologickém oddělení, který byl nahrazen moderním informačním systémem Rubín.
Na základě filtrů reference nenalezeny.