Řešení na míru

Díky zkušenostem z rozsáhlých projektů, např. realizace základních registrů, které se staly pilířem českého eGovernmentu, dokáže společnost vyvinout SW řešení maximálně podporující podnikání jakékoliv organizace.

ICT projekty a jejich správné řízení jsou zásadním předpokladem úspěšné realizace požadovaných změn. A schopnost realizovat změny je tím, co posiluje konkurenční výhodu každé firmy či organizace, kultivuje vztah s klienty a zlepšuje firemní atmosféru.

Studie proveditelnosti pro ICT projekty financované z fondů EU, informační koncepce a strategie odpovídající legislativním požadavkům, enterprise architektura, formuláře odboru hlavního architekta.

Společnost disponuje zdroji, nástroji i jasnou představou o tom, jak by měly IT procesy fungovat. V závislosti na znalosti interního prostředí je dokáže optimalizovat tak, aby jejich přínos splňoval očekávání zákazníka.