Veřejná správa

ASDP (Agenda správy dopravních přestupků) je jednotným systémem určeným pro práci policie a správních orgánů. Maximální důraz je kladen na uživatelskou vstřícnost a co největší efektivitu zpracování přestupků.

Každá organizace nakonec dospěje k rozhodnutí, že je vhodné systematicky řídit dokumenty, které jsou součástí jejích procesů. ICZ disponuje širokou produktovou základnou, která navždy zbaví dokumentové zátěže.

Toto komplexní řešení pro řízení vzdělávání zaměstnanců nabízí na jediném místě celkový přehled o jejich znalostech, schopnostech a absolvovaných školeních a šetří tak váš čas i náklady.

Zpřístupnění služby Vašim klientům kdykoli, rychle a pohodlně prostřednictvím uživatelsky přívětivého internetového portálu. Ušetřete čas a náklady zjednodušením přístupu do elektronické schránky bez použití eID karty.

Od roku 2013 je ICZ Slovakia smluvně pověřena Ministerstvem životního prostředí SR vykonávat funkci správce registru emisních povolenek a zabezpečovat správu a řízení uživatelských účtů, které spadají do působnosti Slovenské republiky v registru Unie.