Elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE®

Optimalizovaný systém pro pokrytí životního cyklu dokumentů určený pro menší orgány veřejné moci.
Garantuje úplný legislativní soulad s příslušnou legislativou pro oblast výkonu spisové služby.

Do neveřejné části produktové podpory (Dokumentace, Novinky) se přihlásíte loginem a heslem, kterým se přihlašujete do HelpDesku ICZ.
Pokud jste náš stávající klient a přímý vstup nemáte, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře (níže na stránce), přidělíme Vám nové přihlašovací údaje.

0

HelpDesk pro stávající klienty:
+420 222 272 222

Aktuality

Odstávka DCC dne  13.2.2024 a dopad na provoz eSSL

Dne 13.2.2024 od 20:00 hodin do 13.2.2024 do 21:00 hodin bude provedena odstávka některých komponent systému ICZ e-spis/ ICZ e-spis LITE . V uvedeném čase nebudou dostupné funkce pro ověřování el. podpisů, el. pečetí a časových razítek, ostatní funkce eSSL nebudou odstávkou nijak dotčeny.

Děkujeme za pochopení

Tým podpory eSSL

 

Odstávka DCC dne  13.11. 2023 a dopad na provoz eSSL

Dne 13.11.2023 od 20:00 hodin do 13.11.2023 od 21:00 hodin bude provedena odstávka některých komponent systému ICZ e-spis/ ICZ e-spis LITE . V uvedeném čase nebudou dostupné funkce pro ověřování el. podpisů, el. pečetí a časových razítek, ostatní funkce eSSL nebudou odstávkou nijak dotčeny.

 Děkujeme za pochopení

Tým podpory eSSL

Odstávka základních registrů kategorie “C” 16.9 – 17.9. 2023

Dne 16.9.2023 od 14:00 do 17.9.2023 20:00 bude provedena odstávka produkčního prostředí systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“.  V uvedeném termínu nebudou dostupné základní registry v daném prostředí, tudíž nebude možné využívat ani služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).

Digitální a informační agentura

Service Desk Sekce správy základních registrů

Web: dia.gov.cz

www.szrcr.cz

https://info.identitaobcana.cz/

 

Odstávka služby Hybridní pošty a DopisOnline  v úterý 31.ledna 2023

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat, že s platností od 1. února 2023 dochází ke zvýšení ceny poštovného. Např. obyčejné psaní prioritní do 50g bude za 25 Kč, obyčejné psaní ekonomické do 50g za 18 Kč. Více informací najdete na stránkách České pošty. V souvislosti s úpravou ceny dojde v úterý 31.1.2023 od 13:00 do 24:00 k plánované provozní údržbě vybraných služeb Hybridní pošty a DopisOnline. Během této doby nebudou tyto služby k dispozici.

Děkujeme za pochopení.

Tým Postservisu

https://online.postservis.cz/

 

Odstávka služby ověřování podpisu I.CA QVerify v sobotu 11. února 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu 11. února v době od 8h do 11h nebude dostupná služba ověřování podpisu I.CA QVerify.

Důvodem je instalace bezpečnostních aktualizací.

Děkujeme za pochopení.

První certifikační autorita, a.s.

 

INFORMACE MVCR: Mimořádná vícedenní výluka ISDS 31. 12. 2022 – 02. 01. 2023

Vážení uživatelé datových schránek,

dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu: 

od 31. prosince 2022, 0:00 hod. do 2. ledna 2023, 23:59 hod.

Po tuto dobu nebude možné se do Vaší datové schránky přihlásit, resp. přijímat ani odesílat žádné datové zprávy. Výluka je nezbytná pro obnovu technologické infrastruktury a související migraci dat. Výluka zasáhne jak produkční, tak i testovací prostředí ISDS.

Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu datových schránek se tímto omlouváme.

Děkujeme za pochopení,

Ministerstvo vnitra ČR

správce Informačního systému datových schránek

Výluka systému ISDS 5. 11. 2022 – 6. 11. 2022

Info od české pošty (https://www.datoveschranky.info/):

Vážení uživatelé datových schránek,

dovolujeme si Vás upozornit na výluku Informačního systému datových schránek, která proběhne o víkendu 5. 11. 2022 – 6. 11. 2022 od 12:30 do 15:00 hodin následujícího dne.

Děkujeme za pochopení.

Velkoobjemové datové zprávy (VODZ), formáty ZIP a ASiC a jejich řešení v ICZ e-spis LITE

V závislosti na informaci o odkladu nasazení VODZ, formátů ZIP a ASiC uveřejněné dne 17. 10. 2022 na webových stránkách ISDS doplňujeme informaci ke stavu dalšího řešení na straně ESS ICZ e-spis LITE. Předpokládáme, že požadavky na VODZ budou zohledněny ve verzi ICZ e-spis LITE, která bude k disposici během prvního kvartálu roku 2023. O uvolnění této verze budete informováni standardním způsobem, a to prostřednictvím info mailu zasílaném na všechny klienty.

Celé sdělení ministerstva vnitra k odkladu nasazení VODZ, formátů ZIP a ASiC  je k disposici zde: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/2006.html

Děkujeme za pochopení.

Tým ICZ a.s.

 

Dokumentace na neveřejné části zákaznické zóny produktové podpory ICZ Share

Dobrý den,

přístup k dokumentaci na neveřejné části zákaznické zóny produktové podpory ICZ e-spis®, ICZ e-spis LITE® a ICZ DESA®  (Dokumentace, Novinky, Nástroje) je plně obnoven pro uživatele ServiceDesku ICZ. Zákazníky s individuálním přístupem k dokumentaci budeme kontaktovat o změně v průběhu měsíce července.

Děkujeme za pochopení.

Tým ICZ a.s.

POŠTOVNÍ DATOVÉ ZPRÁVY

Změna v doručování poštovních datových zpráv

Podle změny ustanovení § 18a odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů bude od 6. února 2022 nastaveno automatické povolení příjmu Poštovních datových zpráv u všech datových schránek právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob.

Držitelé datové schránky fyzické osoby budou mít i nadále možnost si dodávání těchto zpráv znemožnit v nastavení datové schránky, viz https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/nastaveni/pdz/prijem. Pokud dojde k zakázání dodávání Poštovních datových zpráv, žádná právnická osoba, podnikající fyzická osoba či fyzická osoba nebude moci posílat datové zprávy do této datové schránky.

Doručování poštovních datových zpráv fikcí

Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která zavádí institut tzv. fikce doručení rovněž pro soukromoprávní komunikaci prostřednictvím datové schránky.

Dokument zaslaný fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou do datové schránky jiné fyzické, podnikající fyzické či právnické osoby tak bude podle ustanovení § 18a odst. 3 shora uvedeného zákona považován za doručený desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Dokument bude považován za doručený i v případě že se osoba, která má přístup k danému dokumentu, do datové schránky nepřihlásí.  Uvedené pravidlo platí pro všechny Poštovní datové zprávy odeslané od 1. ledna 2022.

Další informace najdete např. na stránkách https://www.datoveschranky.info

Pro příjmem a odesílání datových zpráv a poštovních datových zpráv se na straně našich produktů, tj. spisová služba ICZ e-spis® a spisová služba ICZ e-spis® LITE, pracovní postupy nemění.

Vyjádření společnosti ICZ a.s. k atestacím elektronických systémů spisových služeb

Elektronické systémy spisové služby ICZ e-spis®, ICZ e-spis® LITE a systém Dlouhodobého digitálního archivu ICZ DESA vyráběné a provozované společností ICZ, a. s. jsou dlouhodobě vyvíjeny a dále rozvíjeny ve shodě se zákonnými a podzákonnými právními normami platnými v oblasti výkonu spisové služby. Tímto způsobem si dovolujeme veřejně vyjádřit, že společnost ICZ a.s. je připravena atestovat své řešení elektronického systému spisové služby, a to tak, aby všichni stávající zákazníci společnosti měli atestované verze k dispozici v termínech pro ně závazných ze zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. 

Veřejné vyjádření společnosti ICZ a.s. k atestacím elektronických systémů spisových služeb ke stažení zde.

Nová verze modulu IDT 1.0.0.11

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že byla vydána nová verze modulu IDT 1.0.0.11, který je využíván v aplikaci ICZ e-spis, ICZ e-spis LITE  k:

 • podepisování dokumentů
 • tisku čárových kódů z tiskárny štítků
 • přímé editaci dokumentů

Stávající verze IDT 1.0.0.10 není od 15.12.2021 funkční z důvodu zrušení certifikátu autoritou.

Dokumentace nebyla upravena, platí tedy dokumentace pro verzi 1.0.0.8.

Verze IDT je kompatibilní s e-spis LITE 3.1.xx a vyšší.

Problematika „Log4Shell“ a produkty ICZ e-spis, ICZ e-spis LITE a ICZ DESA

Vážení zákazníci,

S ohledem na vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NUKIB) z 13. 12. 2021 k problematice možné zranitelnosti CVE-2021-44228, tzv. „Log4Shell“, která postihuje logovací komponentu Log4j v Java aplikacích, sdělujeme následující:

Produkty ICZ a.s., konkrétně ICZ e-spis, ICZ e-spis LITE a ICZ DESA (vč. obslužných komponent) neobsahují výše uvedenou logovací komponentu Log4j ve verzích 2.0 – 2.14.1, které jsou dle sdělení NUKIBU označeny za problematické. Zákazníkům, kteří používají aplikace ICZ e-spis, ICZ e-spis LITE a ICZ DESA, žádné nebezpečí zranitelnosti, které ze sdělení NUKIBu vyplývá, nehrozí.

Moduly ICZ e-spis® LITE

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nejzásadnějších novinkách spojených s elektronickým systémem spisové služby ICZ e-spis® LITE, které jsme představili v průběhu letošního roku.

Během roku 2021 bylo v rámci systém ICZ e-spis® LITE uvedeno mnoho dílčích, větších či menších, novinek a úprav, jejichž podrobnější popisy jsou k dispozici v neveřejné části webu týkající se produktové podpory pro stávající zákazníky. Vedle těchto jsem ovšem také udělali velký pokrok v oblasti nových modulů. Na základě požadavku jednoho z našich zákazníků byly pro systém ICZ e-spis® LITE vytvořeny dva nové moduly a jedna samostatná komponenta, a to podle nejoblíbenějších a nejčastěji využívaných modulů, které již jsou k dispozici pro systém ICZ e-spis®.

 

Modul Integrace na MS Office

Integrace je realizována formou plug-inu do produktů Outlook a Word z balíku kancelářských aplikací MS Office a slouží pro zjednodušení příjmu e-mailových podání a evidence vlastních dokumentů do aplikace ICZ e-spis® LITE na úrovni koncových uživatelů. Prostřednictvím plug-inu lze pro provádět následující operace:

 • Zaevidování emailu – příchozí pošta
 • Připojení příloh z emailu – příchozí pošta
 • Zaevidování emailu – odchozí pošta
 • Připojení příloh z emailu – odchozí pošta
 • Připojení příloh k existujícímu dokumentu – MS Word
 • Aktualizace příloh existujícího dokumentu – MS Word
 • Zaevidování dokumentu – MS Word

Modul zveřejňování smluv v ISRS

Modul je určen pro jednoduché a komfortní zveřejňování smluv v rámci registru smluv. Funkcionalita vyvolává dialogové okno s položkami jejichž prostřednictvím uživatel definuje akci, kterou chce do ISRS zaslat (publikace, modifikace, přidání přílohy a znepřístupnění), a k ní příslušná pole. Poté dojde automaticky k předání údajů do registru smluv a zároveň k vytvoření datové věty ve formátu .xml (zverejneni.xml), ve které jsou uloženy informace z formuláře Zveřejnění a která je připojena na záložku Soubory k danému dokumentu.

 

Anonymizér

Aplikace ICZ Anonymizér je samostatná desktopová aplikace, která umožňuje jednoduchým způsobem anonymizovat jakýkoli text souboru PDF bez ohledu na účel anonymizace, např. anonymizace smlouvy před jejím odesláním do Registru smluv. Nejčastější použití aplikace ICZ Anonymizér je společně s modulem Publikace smluv do ISRS.

 

Legislativa
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [ZARCH] 
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce [ZSVD]
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES [eIDAS]
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů [ZEUAK]
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen „spisová vyhláška“) [VSSL]
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek [VISDS]
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů [VAKONV]
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, věstník ministerstva vnitra čá. 57/2017 [NSESSS]

Související odkazy:

Přídavné moduly ICZ e-spis LITE®

Modul eIDAS

Vytváření a ověřování kvalifikovaných elektronických autentizačních prostředků v souladu s nařízením eIDAS. Ověřovací knihovna EU.

Integrace na školský administrativní systém Bakaláři

Přímá obousměrná integrační vazba mezi elektronickou spisovou službou a školským administrativním systémem Bakaláři. Eliminuje povinnost duplicitního zadávání stejných dat za podmínek vyhovujících Národnímu standardu pro elektronické spisové služby.

Vzdálené pečetění I.CA

Služba umožňuje automatizované kvalifikované elektronické pečetění dokumentů bez nutnosti pořízení nákladného HSM modulu. Pro pečetění je využívána služba I.CA Remote Seal od akreditované společnosti v oblasti poskytování certifikačních služeb První certifikační autorita a.s.

Hostované řešení

Možnost implementace elektronické spisové služby na hostitelský server, kterým může být buď datové centrum společnosti ICZ nebo jiné datové nebo technologické centrum. Bez odpovědnosti za provoz, zálohování, obnovu a modernizaci HW a SW.

Automat DZ a automatická klasifikace DS

Automatické stahování datových zpráv, doručenek a automatické odesílání datových zpráv. Datovou zprávou je myšlena datová zpráva z ISDS a datová zpráva, která přijde prostřednictvím e-podatelny.

Emailové notifikace

Notifikace (upozornění) na email konkrétního uživatele o přiřazených dokumentech, vypršení termínu zpracování, o průběhu podpisového oběhu, stornu zásilky. Časové razítko navíc zajišťuje přiřazení aktuálního časového údaje.

Časové značky

Možnost opatřit dokument časovou značkou (razítkem) při podepisování. Připojuje se tedy k dokumentům, datům či elektonickému podpisu, u kterých chceme mít možnost ověřit, že v této podobě existovaly před časem uvedeným v časovém razítku.

Hromadné akce

Import datových zpráv, evidence dokumentů načtených z datových schránek, hromadné vyřízení / uzavření, hromadné odeslání do spisovny a hromadné odeslání vrácených dokumentů do spisovny.

Vizualizovaný elektronický podpis

Na první pohled je viditelné, kdo dokument podepsal. Je možné vybrat umístění podpisu na dokumentu a doplnit i informace o důvodu a místě podpisu.

Často kladené dotazy (FAQ)

 

1. Jaké jsou výhody elektronické spisové služby ICZ e-spis LITE?

Výhodou elektronické spisové služby ICZ e-spis LITE je její optimalizace pro menší orgány veřejné moci. Dalšími důležitými výhodami jsou její jednoduchost a komfortní uživatelské prostředí, které pomáhají ke snadnému zajištění příjmu, evidence, oběhu, vyřizování, odesílání a ukládání dokumentů dle platné legislativy. 

2. Pro koho je určena elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE?

Elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE je určena pro maximálně 30 uživatelů. Vhodná je pro menší obce, školy a školská zařízení, organizace zřizovaném obcemi a kraji.

3. Co elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE zabezpečuje?

Elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE zajišťuje příjem, evidenci, oběh, vyřizování, odesílání a ukládání dokumentů dle veškeré platné legislativy.

4. Zajistí mi elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE skartační řízení?

Skartační řízení je součástí spisovny elektronické spisové služby ICZ e-spis LITE. Zajišťuje komunikaci s archivem, založení skartačního návrhu, přípravu elektronického skartačního návrhu, archivní prohlídku (tzv. dožádání dokumentů), rozhodnutí archivovat / skartovat, předání archiválií do archivu a skartování dokumentů.

5. Využívá elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE elektronické podpisy a časová razítka?

Ano, elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE pracuje s elektronickými podpisy i časovými razítky.

6. Co znamená pojem nadřízený archiv v elektronické spisové službě ICZ e-spis LITE?

Pojem nadřízený archiv označuje místně příslušný archiv dané organizaci.