Národní zdravotnické a hygienické registry

Páteř českého elektronického zdravotnictví

ICZ zajišťuje provoz 30 klíčových aplikací Ministerstva zdravotnictví ČR, konkrétně registrů Národního zdravotního informačního systému
České republiky (NZIS) a registrů hygienické služby.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Registry jsou používány a vedeny podle účelu daného zákonem a slouží jak pro centralizovaný jednoduchý sběr dat pro statistické účely a podporu řízení péče, tak i jako produkční systémy pro práci hygienické služby, oblast transplantologie či oblasti správní. ICZ nabízí řešení pro jakýkoliv typ zdravotnického registru, protože díky svým dlouholetým zkušenostem v oboru IT a s klienty z oblasti zdravotnictví umí připravit řešení každému registru na míru.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Jedná se o mimořádně náročné individuální řešení na národní úrovni. Orientuje se na oblasti sledování a řízení důležitých oblastí medicíny a provoz Hygienické služby ČR. Vybrané registry jsou základními kameny elektronického zdravotnictví. Vysoce je akcentována orientace na maximální bezpečnost a dostupnost. Celé prostředí je postaveno na výjimečné technologii jednotné technologické platformy (JTP), která tvoří integrační platformu pro celé řešení a mimo jiné zajišťuje centrální správu všech systémů.

Další informace, shrnutí

Individuální realizace registrů představuje precedentní řešení, které ICZ dokáže přenést do kterékoli oblasti kdekoliv na světě. Jako přední středoevropský systémový integrátor má společnost dostatek zkušeností i referencí pro libovolné úlohy z oblasti systémové integrace. ICZ nabízí jak vlastní produkty a technologie, tak implementaci světových integračních produktů. Specializací ICZ je implementace mezinárodních komunikačních protokolů pro zdravotnictví HL7, DICOM dle metodik IHE a jejich integraci s národním protokolem DASTA. ICZ umí také integrovat heterogenní systémy v rámci jednoho i více pracovišť s důrazem na spolehlivost a bezpečnost.