Zpracování zdravotnické obrazové dokumentace

Flexibilní řešení obrazové dokumentace ve zdravotnictví

Nová generace řešení ICZ AMIS*PACS FlexServer G2 vychází z ověřeného a v ČR rozšířeného řešení pro získávání, ukládání a výměnu obrazové dokumentace v rámci jednoho či více zdravotnických zařízení. ICZ poskytuje rovněž jedinečný webový DICOM prohlížeč světové úrovně DicompassW.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Řešení PACS plně pokrývá potřeby pro digitální provoz zdravotnického zařízení a zajišťuje komfort při ukládání, vyhledávání, vyhodnocování uložených dat. Moderní řešení, které s sebou přináší v prvé řadě snížení radiační zátěže pacienta azkvalitnění a zrychlení jeho léčby, zajišťuje i finanční úspory zdravotnickému zařízení. Modulární systém řešení umožňuje implementaci systému v jakémkoliv zdravotnickém zařízení od menších soukromých ambulancí přes fakultní nemocnice až po rozsáhlá řešení pokrývající rámec kraje.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

ICZ AMIS*PACS FlexServer G2 představuje ucelenou rodinu produktů pro celé spektrum činností při práci s obrazovými formáty (DICOM) i multimédii, např.video, zvuk, fotodokumentace, PDF aj. Všechny produkty jsou zaměřeny na telemedicinální úlohy a HealthShare. Součástí spektra nabídky ICZ jsou kompaktní varianty all-in-one řešení software a hardware v jeden harmonický celek, koncipovaný jako „plug-and- play“ řešení. Jeho předností je jednoduchá implementace a možnost výběru varianty pro malá pracoviště, případně záložní řešení nebo robustní a komplexní řešení pro velká zdravotnická zařízení. ICZ poskytuje rovněž řešení pro vědecké účely zaměřené na výzkumnou práci.

Další informace, shrnutí

Součásti spektra produktů je také specializované špičkové výukové a výzkumné PACS řešení ICZ AMIS*PACS FlexServer G2 SciencePACS určené primárně pro vědecká a fakultní pracoviště. Předností všech řešení PACS je pak možnost jednoduchého zapojení do národního projektu pro bezpečnou výměnu obrazové dokumentace ePACS®. Nový webový prohlížeč ICZ se řadí k světové špičce mezi PACS prohlížeči. DicompassW podporuje veškerou agendu 2D prohlížeče s možnostmi 3D prohlížeče včetně podpory MPR, MIP, volby šířky řezu.

Výpis produktů

ICZ AMIS*PACS FlexServer G2

Robustní a škálovatelné PACS řešení pro všechny typy zdravotnických provozů.

ePACS

Výměna zdravotnické obrazové dokumentace mezi stovkami zdravotnických zařízení v celé ČR.

DicompassW

DICOM prohlížeč nové generace.

AMIS PACS*SciencePACS

Expertní PACS řešení pro vědecké a vzdělávací účely.

Reference

PACS v ÚVN Praha

ICZ je realizátorem pro řešení elektronické zdravotnické obrazové informace ve špičkovém zdravotnickém zařízení, Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Projekt je realizován s pomocí osvědčeného, oceňovaného a v ČR velmi rozšířeného řešení ICZ AMIS*PACS FlexServer G2.

PACS pro VAMED MEDITERRA a.s.

ICZ je dodavatelem významného projektu centrálního PACS řešení, které zastřešuje komplexní správu zdravotnických obrazových dat pro společnost VAMED MEDITERRA a.s. a její zdravotnická zařízení. Srdcem řešení je technologicky vyspělé řešení ICZ ICZ AMIS*PACS FlexServer G2, které představuje současnou evropskou špičku v PACS systémech.

PACS v Nemocnici na Homolce

Nemocnice Na Homolce se tradičně zaměřuje na léčbu nemocí kardiovaskulárních a nemocí neurologicko-neurochirurgických. V těchto oborech poskytuje komplexní spektrum léčebných metod na světové úrovni. ICZ je dodavatelem řešení pro komplexní elektronickou správu zdravotnických obrazových dat s pomocí vyspělého řešení ICZ AMIS*PACS FlexServer G2.

PACS ve Slezské nemocnici v Opavě

ICZ je tradičním dodavatelem komplexního PACS řešení pro významného regionálního poskytovatele komplexních zdravotnických služeb, Slezskou nemocnici v Opavě.

Bezfilmová nemocnice – Masarykův onkologický ústav Brno

Masarykův onkologický ústav  v Brně je onkologickým centrem, kde jsou na jednom místě soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické léčby solidních nádorů u dospělých pacientů. Jedná se o přední zdravotnické pracoviště specializující se na onkologickou léčbu v Evropě. ICZ implementovalo zcela bezfilmový provoz zařízení, který plně digitalizoval veškeré procesy souvísející s akvizicí, … Číst dále

PACS ve Thomayerově nemocnici

Ve významném zdravotnickém zařízení se specializovanou péčí implementovalo ICZ svoje osvědčené a odborníky oceňované PACS řešení pro správu zdravotnických obrazových dat.

PACS ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, největší zdravotnické zařízení v ČR, poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.
 ICZ je tradičním dodavatelem komplexního řešení pro správu obrazové dokumentace v celém … Číst dále

ePACS

ICZ je technickým realizátorem mimořádného národního projektu, v rámci něhož si několik stovek zdravotnických zařízení v celé ČR i zahraničí vyměňuje obrazovou zdravotnickou dokumentaci. Jedná se o zásadní projekt elektronického zdravotnictví v ČR v rámci Evropy. Garantem a provozovatelem projektu je MZČR.
Na základě filtrů reference nenalezeny.