Řízení letového provozu

Modulový ATM systém přizpůsobený potřebám klienta. 

Ergonomický, funkční a odolný specializovaný nábytek pro provoz 24 hodin denně.

Systém LETVIS podporuje operace řízení a plánování letového provozu v oblastním středisku řízení (ACC), v přibližovacím středisku (APP) a letové řídící věži (TWR) na jakékoli úrovni letově provozních služeb a odborné přípravy poskytované v civilních, vojenských a společných operacích.

Specializovaný nábytek pro důležitá pracoviště s nepřetržitým provozem.

Dodávaný jako součást systémů od společnosti ALES, nebo samostatně.