Nemocniční informační systém
ICZ AMIS*HD

Srdce bezpapírové nemocnice

ICZ představuje vyspělou generaci komplexního nemocničního informačního systému, vycházející z našich více než dvacet let zkušeností v desítkách zdravotnických zařízení v ČR i ve světě. Srdce moderního, bezpečného a lidského elektronického zdravotnictví.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Vlajkovou lodí produktové řady ICZ určené pro středně velké až po krajské a fakultní nemocnice je zcela nový nemocniční informační systém ICZ AMIS*HD. Toto v ČR plně vyvinuté řešení patří k nejmodernějším na evropském trhu. Nabízí úplné spektrum informační podpory pro moderní zdravotnická zařízení a směřuje ke koncepci plně digitálního pracoviště. ICZ AMIS*HD podporuje všechny agendy provozu od ambulancí přes lůžková oddělení, řízení nemocnice, podporu lékového řetězce i operačních sálů až po řadu dalších vysoce specializovaných agend jako je neonatologie či porodnictví.

  • Evidence Based Medicine v podobě procesů
  • Podpora Clinical Intelligence
  • Implementace klinického workflow
  • Expertní orientace
  • Podpora pacientského případu a maximální integrace relevantních dat s podporou priorit
  • Orientace na bezpapírový provoz
  • Optimalizace pro mobilní zařízení
  • Podpora širokého spektra komunikačních prokotolů (HL7, DASTA, DICOM, SOAP…)
  • Orientace na principy IHE
  • Připravenost na dlouhodobou archivaci v plně elektronické formě v souladu s legislativou

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Zásadní výhodou řady ICZ AMIS*HD je technologie tzv. tenkého klienta, která významně urychluje implementaci, minimalizuje požadavky na pracovní stanice a propůjčuje řešení multiplatformnost a univerzální podporu mobilních zařízení jako jsou tablety, chytré telefony, čtečky aj. ICZ AMIS*HD představuje komplexní modulární nemocniční informační systém orientovaný na podporu moderních standardů léčebné a preventivní péče, automatizované zvyšování bezpečnosti, efektivitu obsluhy, podporu mobilních periferií, ekonomiku provozu a rychlou implementovatelnost.

Další informace, shrnutí

ICZ AMIS*HD je kontinuálně vyvíjen jako organická náhrada osvědčeného řešení AMIS*H, které rutinně využívá řada předních zdravotnických zařízení v ČR, například Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové a řada dalších. Řešení je postaveno tak, aby umožňovalo simultánní souběh obou generací při současném inkrementálním upgrade. Při jeho implementaci není vyžadována nucená migrace databáze a současně je umožněn simultánní souběh řešení. To umožňuje využít veškeré přednosti inkrementální implementace s postupným vertikálním i horizontálním nasazováním modulů a funkcionality.

Výpis produktů

ICZ AMIS*HD

Nemocniční informační systém

Komplexní nemocniční informační systém nové generace.

ICZ AMIS*HD Elektronická

ošetřovatelská dokumentace

Legislativně kompatibilní elektronizace ošetřovatelské dokumentace.

Reference

Elektronický lékový řetězec v ÚVN v Praze

Ústřední vojenská nemocnice v Praze, přední zdravotnické pracoviště v ČR, je první zdravotnické zařízení u nás, využívající unikátní řešení ICZ. Elektronický lékový řetězec systematicky zvyšuje bezpečí lékového podání, racionalizuje lékovou politiku a zefektivňuje finanční toky související s léčivy. Řešení zahrnuje i implementaci specializovaných chytrých mobilních čteček.

Nemocniční informační systém v Nemocnici Břeclav

Skupina ICZ implementuje svůj komplexní nemocniční informační systém v Nemocnici Břeclav, kde bude podporovat provoz klinických pracovišť.

Nemocniční informační systém v Nemocnici Havlíčkův Brod

ICZ dlouhodobě provozuje komplexní nemocniční informační systém u významného regionálního poskytovatele zdravotnických služeb. Nemocniční informační systém vyvinutý a implementovaný ICZ podporuje provoz všech klinických agend, výkaznictví a vybrané specializované agendy.

Nemocniční informační systém v Nemocnici Milosrdných bratří Brno

Provoz významného městského zdravotnického zařízení v srdci Brna podporuje již tradičně osvědčený nemocniční informační systém z produkce ICZ. Obstarává provoz všech klinických a dalších specializovaných agend zařízení včetně vykazování zdravotní péče plátcům.

Procesní nemocniční informační systém Oblastní nemocnice Jičín

Unikátní, procesně orientovaný nemocniční informační systém, implementovalo ICZ v Oblastní nemocnic Jičín. U tohoto významného oblastního poskytovatele všeobecných zdravotních služeb, s velkou spádovou oblastí v Královehradeckém kraji. Řešení je v rámci ČR unikátní svoji procesní orientací a zaměřením na zvyšování bezpečnosti léčebného procesu. Efektivně rovněž řeší plánování provozu. Nemocniční informační systém implementovaný v tomto zdravotnickém zařízení … Číst dále

Nemocniční informační systém v Uherskohradišťské nemocnici

Nemocniční informační systém dlouhodobě podporuje komplexní provoz klinických pracovišť u tohoto významného a oceňovaného poskytovatele všeobecné zdravotní péče, včetně komplexního vykazování zdravotní péče.

Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč

ICZ provozuje tradičně komplexní řešení nemocničního informačního systému v nemocnici Třebíč. U tohoto významného regionálního poskytovatele všeobecné zdravotní péče podporuje systém provoz všech klinických a vybraných provozních agend, včetně propojení s okolními systémy. Unikátní je rovněž podpora digitalizace provozu operačních sálů včetně elektonické operační dokumentace a plánování provozu sálů.

Nemocniční informační systém Ústřední vojenská nemocnice v Praze

ICZ provozuje osvědčený nemocniční informační systém v předním zdravotnickém zařízení v (ČR, Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Systém obstárává komplexní podporu všech klinických pracovišť a podporuje i elektronickou ošetřovatelskou dokumentaci. Systém je průběžně modernizován. Unikátní funkcionalitou je propojení s elektronickým lékovým řetězcem a provoz systému na mobilních zařízeních.

Nemocniční informační systém ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Jedno z nejrozsáhlejších informačních řešení ve zdravotnictví v rámci ČR jsme implementovali ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Jedná se o robustní, komplexní a postupně modernizované řešení obsluhující všechna klinická pracoviště a vybrané provozní i komplementární agendy. Systém je silně propojen s ICT prostředím nemocnice.

Nemocniční informační systém ve Fakultní nemocnici Brno

Nejrozsáhlejší implementace nemocničního informačního systému v ČR s více než tisícem koncových pracovišť. Komplexní řešení klinických agend je páteřním informačním systémem tohoto předního zdravotnického zařízení v ČR. Systém je porpojen s řadou dalších informačních systémů, přístrojovou techniku, řeší centrální pacientský registr i komplexní objednávání.

Elektronické operační sály v Nemocnici Třebíč

ICZ implementovalo vysoce moderní řešení z řady ICZ AMIS*HD pro digitalizaci provozu operačních sálů, elektronické vedení operační dokumentace a plánování provozu operačních sálů. Řešení organicky navazuje na nemocniční informační systém.

Elektronická ošetřovatelská dokumentace v ÚVN Praha

V předním zdravotnickém zařízení v ČR ICZ implementovalo elektronickou ošetřovatelskou dokumentaci integrovanou s nemocničním informačním systémem včetně chytrých mobilních zařízení.
Na základě filtrů reference nenalezeny.