Bezpečnost

Vzhledem ke zvyšující se závislosti pracovních i ostatních každodenních činností na informačních technologiích se zabezpečení informačních systémů stává nezbytnou součástí každodenního života.

Vzhledem ke zvyšující se závislosti pracovních i ostatních každodenních činností na informačních technologiích se zabezpečení informačních systémů stává nezbytnou součástí každodenního života.

Dříve samostatné počítače, dnes rozsáhlé počítačové sítě. Dříve zcela uzavřené, dnes bezpečně propojené. To jsou dnešní moderní certifikované informační systémy určené pro zpracování utajovaných informací.

Provoz informačních systémů je spjat s provozem infrastruktury informačních technologií, zajištěním, monitorováním a vyhodnocováním požadované dostupnosti, spolehlivosti a výkonosti  a také s řešením změnových požadavků.

Reference

Český telekomunikační úřad

Důvěryhodná výpočetní základna (DVZ)

Dohledový systém Zabbix

Vězeňská služba ČR

Kybernetická bezpečnost

Důvěryhodná výpočetní základna (DVZ)

Dohledový systém Zabbix

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kybernetická bezpečnost
Důvěryhodná výpočetní základna (DVZ)
Dohledový systém Zabbix
E-learning (Vzdělávací a informační centrum)