Ochrana oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, k němuž došlo nebo může dojít ve společnostech, které jsou součástí Skupiny ICZ v České republice, může učinit osoba, která se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání v některé společnosti ze Skupiny ICZ nebo osoba, se kterou některá ze společností Skupiny ICZ byla nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení je Mgr. Monika Lapáčková, právník Skupiny ICZ (dále též „příslušná osoba“). Oznámení lze učinit níže uvedenými způsoby:

Oznámení můžete učinit zasláním emailu na adresu compliance@i.cz .

Oznámení můžete učinit též

  • písemně do anonymní schránky umístěné v kuchyňce v 5. podlaží centrály Skupiny ICZ v Praze na adrese Na hřebenech II 1718/10, Praha 4
  • písemně dopisem s označením “Ochrana oznamovatelů – k rukám příslušné osoby” zaslaným poštou na adresu: ICZ a.s., Na hřebenech II, 1718/10 Praha 4 nebo
  • osobně v kanceláři pověřené osoby na téže adrese v 11. p, kancelář č. 1113 či telefonicky na čísle + 420 222 271 230. Telefonické hovory nejsou automaticky nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání.

Oznámení dále můžete podat u Ministerstva spravedlnosti.

Podmínky oznámení se řídí zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, v platném znění. Ke stažení ZDE.