Integrace a komunikace ve zdravotnictví

Rychlé, bezpečné a spolehlivé předávání dat ve zdravotnictví

Dle Světové zdravotnické organizace je nedostatek informací při léčbě pacienta důvodem nejvyššího počtu pochybení v rámci léčebného procesu. ICZ drží prvenství hned
v několika výjimečných projektech pro předávání zdravotnických informací.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

ICZ nabízí několik vrstev řešení pro výměnu a komunikaci ve zdravotnictví. ICZ ISAC představuje unikátní eHealth řešení pro vysoce zabezpečenou a efektivní výměnu zdravotnických dat v rámci regionu. V podmínkách ČR se jedná o inovativní produkt, který je inspirován mezinárodním doporučením pro eHealth řešení IHE. Toto komplexní a robustní řešení umožňuje plnohodnotnou a vysoce zabezpečenou výměnu zdravotnických dat, žádanek a výsledků pacienta mezi zdravotnickými zařízeními.Pro oblast obrazové dokumentace (DICOM) je ICZ autorem mnohokrát oceňovaného projektu ePACS. Kromě technologie řešení se ICZ soustředí i na adaptaci a implementaci mezinárodních nomenklatur, standardů a procesů pro efektivní a bezpečné předávání informací a nabízí osvědčená řešení i individuální technologie pro oblast telemedicíny, health-share platforem a výměny zdravotnických dat.

ICZ je autorem ucelené healthshare integrační platformy ICZ eHSB, sloužící ke komplexní, standardizované, vysoce spolehlivé a monitorované integraci heterogenním produkčních systémů ve zdravotnickém zařízení. Toto jedinečné řešení zahrnuje všechny nástroje k propojování různorodých informačních systémů a zdrojů včetně auditní databáze, řešení databázové konektivity, správy uživatelů, správy systémů. ICZ eHSB disponuje pokročilým webovým rozhraním pro ucelenou správu integrační platformy.

ICZ eHSB  je systém vybudovaný na principu aplikačního kontejneru umožňující vývoj, nasazení a provoz služeb dle pravidel architektury orientované na služby (SOA). Nad tímto jádrem jsou vytvořeny rozšiřující komponenty (moduly), které usnadňují a urychlují vybudování robustní podnikové integrační platformy, a dále specifické moduly využívající standardy používané ve zdravotnictví. eHSB umožňuje implementaci i zcela účelových integrací, kdy se nelze opřít o existující standardy, a dále vývoj kompozitních aplikací i 3tím stranám.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Všechna řešení jsou navržena s důrazem na bezpečnost, legislativní kompatibilitu, spolehlivost a interoperabilitu. Klíčovou vlastností je absence nutnosti zásahu do ICT infrastruktury zdravotnických zařízení, jako je například výměna nebo složitá úprava nemocničních informačních systémů. Decentralizovaná koncepce výrazně zvyšuje bezpečnost, spolehlivost i legislativní kompatibilitu a zajišťuje rychlou a praktickou implementaci.

Další informace, shrnutí

Jako přední český systémový integrátor má ICZ dostatek zkušeností i referencí pro libovolné úlohy z oblasti systémové integrace. ICZ nabízí jak vlastní produkty a technologie, tak implementaci světových integračních produktů. Specializuje se i na implementaci mezinárodních komunikačních protokolů pro zdravotnictví HL7, DICOM dle metodik IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) a jejich integraci s národním protokolem DASTA. ICZ integruje heterogenní systémy v rámci jednoho i více pracovišť s důrazem na spolehlivost a bezpečnost.

Výpis produktů

ICZ ISAC

Revoluční řešení regionální i národní interoperability. Řešení pro výměnu zdravotní dokumentace, elektronickou žádankovou komunikaci a výměnu dat se zdravotnickou záchrannou službou.

ePACS

Vyjímečný projekt zajišťující výměnu obrazové zdravotnické informace mezi stovkami zdravotnických pracovišť.

ICZ eHSB

Vysoce spolehlivá integrační platforma speciálně navržená pro potřeby zdravotnických zařízení na bázi otevřené a modulární architektury.

Reference

Projekt eMeDOcS

Projekt eMeDOcS (exchange Medical Documents System) buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Jedná se o přední a zásadní projekt elektronizace zdravotnictví v rámci ČR. Organizátorem a garantem projektu je Kraj Vysočina. ICZ je autorem návrhu řešení a generálním technickým … Číst dále

ePACS

ICZ je technickým realizátorem mimořádného národního projektu, v rámci něhož si několik stovek zdravotnických zařízení v celé ČR i zahraničí vyměňuje obrazovou zdravotnickou dokumentaci. Jedná se o zásadní projekt elektronického zdravotnictví v ČR v rámci Evropy. Garantem a provozovatelem projektu je MZČR.
Na základě filtrů reference nenalezeny.