Správa a ukladanie dokumentov

Získajte kontrolu nad svojimi dokumentmi a zefektívnite riadenie firemných dokumentov či procesov. Široká produktová základňa spoločnosti ICZ Slovakia vás navždy zbaví dokumentovej záťaže.

Účel riešenia

Produkty pre správu a ukladanie dokumentov sú využiteľné v oblastiach komerčného i verejného sektora a sú pripravené vyriešiť všetky vaše potreby týkajúce sa riadenia dokumentov a procesov s nimi súvisiacich.
Vysoko funkčné a výkonné systémy z dielne ICZ pokrývajú oblasť riadenia dokumentov podľa platnej legislatívy (elektronická spisová služba vrátane dôveryhodnej spisovne), oblasť dlhodobého uchovávania dokumentov (garantovaný a dlhodobý archív), ako aj oblasť riadenia firemných procesov (workflow systémy).

Charakteristika riešenia

Informačné systémy pre správu dokumentov prinesú do vašej organizácie rad výhod, medzi inými:

  • bezpečnosť – kontrolujete prístup k vybraným dokumentom, sledujete jednotlivé zmeny a eliminujete riziko straty dát,
  • používateľský komfort – rýchlosť vyhľadávania, automatizácia spracovania, verziovanie dokumentov, možnosť zdieľania dokumentov a dát z jedného miesta, jednotná publikácia a štruktúra dát.

Ďalšie informácie

Nasadením riešení pre správu dokumentov dostanete pod kontrolu jednu z najdôležitejších oblastí vášho biznisu. Ucelené portfólio produktov spoločnosti ICZ vám ponúka riešenia, ktoré je naviac možné plne prispôsobiť či prípadne vzájomne kombinovať tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám vašej organizácie.

Súvisiace produkty

ICZ e-spis

Systém pre správu registratúry ICZ e-spis predstavuje jednotnú platformu pre všetky vaše dokumentové agendy.

jDoc

S riešením jDoc okamžite dosiahnete komplexný prehľad o Vašich dokumentoch a informáciách v nich obsiahnutých.

jFlow

Automatizované spracovanie a schvaľovanie dokumentov a úloh v zmysle vopred definovaných pravidiel.

ICZ DESA

Dôveryhodné a dlhodobé úložisko dokumentov a dát.

eSCAN

Digitalizujte papierové dokumenty rýchlo a jednoducho.

Služba digitalizácie a vyťažovania dokumentov

Zamerajte sa na vlastnú podstatu podnikania a digitalizáciu a vyťažovanie dát nechajte na profesionáloch.

Metodika dlhodobého ukladania

Neviete ako dlhodobo uchovávať dokumenty a dáta? Táto služba je práve pre Vás.

Referencie

Správa a ukladanie dokumentov v spoločnosti Benteler

Ako cieľový systém na uloženie niekoľkých miliónov digitalizovaných dokumentov bol zvolený systém ICZ DESA v edícii Dlhodobý Dôveryhodný Archív.

Úložisko dokumentov pre mestské časti Prahy

Systém ICZ DESA bol nasadený v mestských častiach Praha 8, Praha 13, Praha 17 a Praha 21 ako cieľový systém na uloženie digitalizovaných dokumentov stavebného archívu.

Elektronická spisová služba ICZ e-spis pre Českú správu sociálneho zabezpečenia

Predmetom poskytovaných služieb bola dodávka a implementácia elektronickej spisovej služby ICZ e-spis a elektronicky riadeného obehu dokumentov.

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb sú inovatívnou službou umožňujúcou flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (napríklad domáce väzenie).

Automatizovaná správa registratúry v dm drogerie

Cieľom projektu v dm drogerie markt bolo automatizovať a sprehľadniť činnosti spojené so správou registratúry vybudovaním softvérovej a aplikačnej infraštruktúry na sledovanie vzniku, evidencie a správy dokumentov.

Digitalizácia papierových dokumentov v PSS, a. s.

Vďaka implementácii projektu automatického rozpoznávania papierových formulárov a následného spracovávania a správy obehu elektronických formulárov sa v Prvej stavebnej sporiteľni ročne zdigitalizujú viac ako dva milióny strán dokumentov.

STABILITA na ceste k bezpapierovej organizácii

Pre spoločnosť STABILITA ICZ Slovakia navrhla a implementovala riešenie, vďaka ktorému získali oprávnení zamestnanci zo všetkých pobočiek na Slovensku rýchly a efektívny prístup ku všetkým klientskym zmluvám a ďalším potrebným dokumentom.

Elektronický obeh písomností

V rámci organizácie Ministerstva obrany SR podporuje celý životný cyklus dokumentu od jeho vzniku, cez spracovanie až po vyradenie, príp. dlhodobú dôveryhodnú archiváciu.

Efektívna správa dokumentácie

Cieľom riešenia pre ALSTOM Power bolo umožniť efektívnu správu dokumentácie s dôrazom na integráciu s nástrojmi na jej vytváranie (MS Office a AutoCAD) a so systémom elektronickej pošty.

Poisťovňa Dôvera na ceste k bezpapierovej poisťovni

V rámci jedného zo svojich najvýznamnejších projektov implementovala ICZ Slovakia v zdravotnej poisťovni Dôvera niekoľko riešení vedúcich k elektronizácii a vytvoreniu tzv. „bezpapierovej" poisťovne.

Digitalizácia a centrálne úložisko dokumentov vo VšZP

Cieľom projektu, ktorý ICZ Slovakia realizovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (ďalej VšZP), bola prioritne implementácia centrálneho úložiska dokumentov, ktoré poskytuje webové služby pre správu dokumentov v rámci VšZP.

Efektívna správa registratúry v ZSE, a. s.

Implementáciou riešenia ICZ e-spis v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. boli zautomatizované a sprehľadnené činnosti spojené so správou registratúry v troch jej divíziách.

ICZ e-spis a ePACS v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Implementované riešenie automatizuje a sprehľadňuje činnosti spojené so správou registratúry a umožňuje zabezpečenú výmenu obrazovej zdravotnej dokumentácie.

Správa registratúry v zdravotnej poisťovni Union

Nasadené riešenie ICZ e-spis zefektívňuje pracovné postupy, zjednodušuje prácu s dokumentmi a v neposlednom rade prináša poisťovni Union úsporu času a nákladov.
Na základe filtrov referencie nenájdené.