Poisťovňa Dôvera na ceste k bezpapierovej poisťovni

  • Zadávateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
  • Dátum realizácie: 2005 - trvá
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

V rámci jedného zo svojich najvýznamnejších projektov implementovala ICZ Slovakia v zdravotnej poisťovni Dôvera niekoľko riešení vedúcich k elektronizácii a vytvoreniu tzv. „bezpapierovej” poisťovne.

Hlavným cieľom projektu riadenia obehu dokumentov je digitalizácia všetkých doručených dokumentov do poisťovne a následné zabezpečenie elektronického obehu digitalizovaných dokumentov v rámci ZP Dôvera. Výsledkom je odstránenie obehu papierových dokumentov, možnosť sledovania obehu dokumentov, zefektívnenie a zrýchlenie spracovania doručených dokumentov a zabezpečenie, aby boli všetky dokumenty doručené do poisťovne spracované v stanovených časoch.

Riešenie implementované v ZP Dôvera v súčasnosti či už priamo, alebo nepriamo používa cca 450 používateľov a pozostáva z viacerých komponentov: document management system, správa registratúry, skenovacia linka a workflow. Riešenie je takisto úzko integrované s ostatnými aplikáciami, ktoré zabezpečujú celkový chod poisťovne.

V systéme je definovaných 33 dokumentových typov, prostredníctvom ktorých je možná indexácia údajov zo skenovaných dokumentov v digitalizačnej linke. Pre zjednodušenie a zrýchlenie indexácie je množstvo atribútov doťahovaných z externých systémov prostredníctvom webových služieb. Zdigitalizované dokumenty sú ukladané do elektronického úložiska dokumentov, vďaka čomu k nim majú prístup všetci oprávnení používatelia. V rámci implementácie bolo tiež nasadených 10 hlavných procesov (napr. spracovanie mesačných výkazov, spracovanie ročných zúčtovaní, spracovanie žiadostí…) a viaceré podprocesy, ktoré výrazne uľahčujú každodennú prácu zamestnancom ZP Dôvera.

V roku 2017 bol u zákazníka nasadený produkt UPVS adapter, ktorý zabezpečuje prepojenie eDesku s internými systémami poisťovne. Jeho implementáciou sa v organizácii niekoľkonásobne znížil čas potrebný na vybavenie došlej pošty.