Verejná správa

Sprístupnite služby vašim klientom kedykoľvek, rýchlo a pohodlne prostredníctvom používateľsky prívetivého internetového portálu. Ušetrite váš čas a náklady zjednodušením prístupu do elektronickej schránky bez použitia eID karty.

Získajte kontrolu nad svojimi dokumentmi a zefektívnite riadenie firemných dokumentov či procesov. Široká produktová základňa spoločnosti ICZ Slovakia vás navždy zbaví dokumentovej záťaže.

Komplexné riešenie pre riadenie vzdelávania vašich zamestnancov vám ponúka celkový prehľad o ich znalostiach, schopnostiach a absolvovaných školeniach na jednom mieste, pričom šetrí váš čas a náklady.

Od roku 2013 je ICZ Slovakia zmluvne poverená Ministerstvom životného prostredia SR vykonávať funkciu správcu registra emisných kvót a zabezpečovať správu a riadenie používateľských účtov, ktoré patria do právomoci Slovenskej republiky v registri Únie.

SDP (Správa dopravných priestupkov) je jednotným systémom určeným na prácu polície a správnych orgánov. Maximálny dôraz kladie na používateľskú ústretovosť a čo najväčšiu efektivitu spracovania priestupkov. Systém môže byť prepojený s akýmkoľvek meracím zariadením na trhu.