Bezpečnosť

Vyberte oblasť riešenia:

Vzhľadom na zvyšujúce sa závislosti pracovných i ostatných každodenných činností od informačných technológií sa zabezpečenie informačných systémov stáva nevyhnutnou súčasťou každodenného života.

Predtým samostatné počítače, dnes rozsiahle počítačové siete. Predtým úplne uzavreté, dnes bezpečne prepojené. To sú dnešné moderné certifikované informačné systémy určené na spracovanie utajovaných informácií.

Prevádzka informačných systémov je spätá s prevádzkou infraštruktúry informačných technológií, zaistením, monitorovaním a vyhodnocovaním požadovanej dostupnosti, spoľahlivosti a výkonnosti a tiež s riešením zmenových požiadaviek.