Správa registratúry v zdravotnej poisťovni Union

  • Zadávateľ: Union zdravotná poisťovňa a.s.
  • Dátum realizácie: 2006
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Úlohou projektu pre Union zdravotná poisťovňa a.s. bolo automatizovať a sprehľadniť činnosti spojené so správou registratúry a vypracovanie návrhu registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Zároveň bolo súčasťou projektu i nasadenie technológie na prírastkové skenovanie a import dokumentov došlej pošty do systému správy registratúry ICZ e-spis.

Na evidenciu a spracovanie záznamov je použitá štandardná funkčnosť systému ICZ e-spis. Záznamy doručené do poisťovne sa evidujú na podateľni, kde sú následne záznamy aj skenované systémom eSCAN. Pripojenie naskenovaných dokumentov k záznamom v systéme sa vykonáva automaticky na základe čísla záznamu, ktoré používateľ zadá pri skenovaní. Naskenované obrázky sa ukladajú do úložiska Oracle. Podania z podateľne sú odovzdávané na jednotlivé organizačné jednotky, ktoré prevezmú záznamy a zabezpečujú ich evidenciu v rámci organizačnej jednotky.

Nasadené riešenie zefektívňuje pracovné postupy, zjednodušuje prácu s dokumentmi a v neposlednom rade prináša poisťovni Union úsporu času a nákladov.