Riadenie letovej prevádzky

Modulový ATM systém prispôsobený potrebám klienta.

Systém LETVIS podporuje operácie riadenia a plánovania letovej prevádzky v oblastnom stredisku riadenia (ACC), v približovacom stredisku (APP) a letiskovej riadiacej veži (TWR) na akejkoľvek úrovni letových prevádzkových služieb a odbornej prípravy poskytovanej v civilných, vojenských a spoločných operáciách.

Špecializovaný nábytok pre dôležité pracoviská s nepretržitou prevádzkou. Ergonomické, funkčné, odolné a prispôsobené tak, aby spĺňali najvyššie nároky každého pracoviska. Dodávané ako súčasť systémov od spoločnosti ALES alebo samostatne.