Elektronická spisová služba ICZ e-spis pre Českú správu sociálneho zabezpečenia

  • Zadávateľ: Česká správa sociálního zabezpečení
  • Dátum realizácie: 2012 - 2013
  • Lokalita realizácie: Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Predmetom poskytovaných služieb bola dodávka a implementácia elektronickej spisovej služby ICZ e-spis a elektronicky riadeného obehu dokumentov v rámci 85 organizačných jednotiek Českej správy sociálneho zabezpečenia. Súčasťou projektu bola aj integrácia na okolité prostredie vrátane integrácie na vlastný IDM a ďalšie externé AIS a poskytovanie služieb technickej podpory a dlhodobého významného rozvoja.