Obrana

Riešenie pre moderný a spoľahlivý systém obrany štátu.

Systém velenia a riadenia pozemných síl.

Systém velenia a riadenia vzdušného priestoru je založený na technológii LETVIS a je určený na taktické a prevádzkové použitie.