STABILITA na ceste k bezpapierovej organizácii

  • Zadávateľ: STABILITA, d.d.s., a.s.
  • Dátum realizácie: 2013 - 2015
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť STABILITA bolo spoločnosťou ICZ Slovakia navrhnuté a implementované riešenie, vďaka ktorému získali oprávnení zamestnanci zo všetkých pobočiek na Slovensku rýchly a efektívny prístup ku všetkým klientskym zmluvám a ďalším potrebným dokumentom. V rámci implementácie riešenia bolo zdigitalizovaných a do elektronického úložiska uložených viac ako pol milióna existujúcich dokumentov zo zložiek klientov spoločnosti.