Certifikáty kvality

V skupine ICZ sa kladie veľký dôraz na zvyšovanie kvality a bezpečnosti ponúkaných služieb a riešení. Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť vysokú kvalitu poskytovaných služieb, je zavádzanie certifikovaných systémov riadenia. Certifikácia systémov poskytuje nielen istotu efektívneho a bezpečného fungovania procesov v organizácii, ale aj konkurenčnú výhodu pri získavaní zákaziek.

 

 • Certifikát ISO 9001 – Systém managementu kvality
 • Certifikát ISO 13485 – Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality
 • Certifikát ISO 14001 – Systém environmentálního managementu
 • Certifikát ISO 20000 – Management služeb informačních technologií
 • Certifikát ISO 27001 – Systémy managementu bezpečnosti informací
 • Osvědčení ČOS 051622 (AQAP 2110) – Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě
 • Osvědčení ČOS 051651 (AQAP 2210) – Požadavky NATO pro ověřování kvality softwaru
 • Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu ČR (NBÚ) na stupeň utajení TAJNÉ / PŘÍSNĚ TAJNÉ

 

 • ICZ Slovakia a. s. je držiteľom nasledujúcich certifikátov a osvedčení:
  • Certifikát EN ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality
  • Certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry pre riešenie e-spis 2.27
  • Osvedčenie zhody pre verziu SK-DRG 2.1 pre riešenie DRG asistent (časť Grouper 1.1)
  • Osvedčenie zhody pre verziu SK-DRG 3.0 pre riešenie DRG asistent (časť Grouper 1.2)
  • PRINCE 2