ICZ e-spis a ePACS v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

  • Zadávateľ: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
  • Dátum realizácie: 2005 - 2014
  • Lokalita realizácie: Bojnice
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cieľom projektu, ktorý ICZ Slovakia v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach realizovala, bolo automatizovať a sprehľadniť činnosti spojené so správou registratúry vybudovaním softvérovej a aplikačnej infraštruktúry na sledovanie vzniku, evidencie a správy dokumentov. Súčasťou riešenia je aj tzv. Centrálny register zmlúv (CRZ), ktorého správu zabezpečuje právne oddelenie nemocnice. Pomocou CRZ si môžu jednotliví používatelia systému ICZ e-spis jednoducho dohľadať a prezerať elektronické verzie zmlúv a ich dodatkov, pokiaľ na to majú príslušné oprávnenie.

V rámci riešenia boli dodané aj komunikačné uzly „ePACS“, ktoré umožňujú zabezpečenú výmenu obrazovej zdravotnej dokumentácie medzi nemocnicami napr. v rámci kraja, ale aj inými zdravotníckymi zariadeniami. Implementáciou tohto systému sa nemocnica zaradila medzi moderné zdravotnícke zariadenia využívajúce telemedicínske riešenia.