Efektívna správa dokumentácie

  • Zadávateľ: Alstom Power s.r.o.
  • Dátum realizácie: 2007 - 2008
  • Lokalita realizácie: Brno, Česká republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cieľom riešenia implementovaného v spoločnosti ALSTOM Power, ktorá je svetovým špecialistom v oblasti energetických a dopravných systémov, bolo umožniť efektívnu správu dokumentácie, pričom dôraz bol kladený na integráciu s nástrojmi na jej vytváranie (MS Office a AutoCAD) a so systémom elektronickej pošty.

Riešenie bolo navrhnuté tak, aby umožňovalo správu štandardnej dokumentácie (technologické postupy výroby, opráv či údržby, pracovné návody, plány kontrol a pod.) a zároveň aj evidenciu, prípravu a archiváciu celej dokumentácie týkajúcej sa konkrétnej zákazky alebo projektu. Zákazníkovi tak poskytuje komplexný prehľad o jednotlivých obchodných prípadoch, ku ktorým si vie dohľadať celú platnú dokumentáciu vrátane obchodnej (ponuka, zmluva a pod.) či odbornej dokumentácie (výkresy, postupy a pod.) i elektronickej pošty.

Ďalším prínosom riešenia, ktorý zefektívňuje činnosť najmä v útvare konštrukcie, je úzke prepojenie systému pre správu dokumentov s nástrojom AutoCAD, umožňujúce priamo otvárať/ukladať dokumenty z/do centrálneho zabezpečeného úložiska dokumentov, vytvárať nové verzie výkresov, vkladať bloky z iných centrálne uložených výkresov atď.