Spoločnosti Skupiny ICZ

ICZ Holding a.s.
ICZ Holding a.s. je materskou spoločnosťou Skupiny ICZ, ktorou sa stala v júli 2021 ako právny nástupca spoločnosti ICZ N.V. Spoločnosť ICZ Holding a.s. je jediným vlastníkom spoločnosti ICZ a.s. a ICZ Invest a.s. a stojí ako riadiaca osoba v čele Koncernu ICZ.

ALES
Spoločnosť ALES je zameraná na vývoj, výrobu, inštaláciu a servis civilných a vojenských systémov riadenia letovej prevádzky (ATC/ATM), ako aj systémov pre podporu procesov velenia a riadenia vzdušných síl (C2). Za obdobie svojho pôsobenia si vydobyla pevné postavenie na trhu obranného sektora.

D.ICZ Slovakia 
Akciová spoločnosť D.ICZ Slovakia bola založená firmou ICZ a.s. v roku 2008. Je zameraná predovšetkým na vývoj softvérových riešení v oblasti informačnej bezpečnosti a realizáciu projektov podliehajúcich ochrane utajovaných skutočností s pôsobnosťou prevažne na Slovensku.

DELINFO
Spoločnosť DELINFO je aktívna od roku 1993, ponúka rozsiahle portfólio produktov a služieb v oblasti výskumu, vývoja a implementácie špecializovaných riešení pre sektor obrany – predovšetkým geografických, ale i ďalších informačných systémov pre velenie a riadenie vojenských štábov a jednotiek.

E.ICZ
Spoločnosť E.ICZ a.s. ponúka komunikačné riešenia pre zdieľanie lekárskej obrazovej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami. Od roku 2020 je poskytovateľom služieb systému ePacs®, ktorý je významným prvkom v oblasti eHealth v Českej republike.

Expert & Partner engineering
Spoločnosť Expert & Partner engineering CZ pôsobí ako významný dodávateľ infraštruktúrnych technológií a spravovaných služieb. Nosnou náplňou sú technológie pre oblasť prenosu dát, hlasu a obrazu v sieťach typu LAN a WAN, a to prevažne pre nasadenie v outsourcingových projektoch.

ICZ
Spoločnosť ICZ a.s. bola vytvorená v roku 1997. Prepojením s ďalšími subjektami vznikol v priebehu nasledujúcich rokov koncern – Skupina ICZ. Portfólio je zamerané predovšetkým na aplikačný softvér, bezpečnosť a infraštruktúru, a to najmä pre odvetvia verejnej správy, zdravotníctva, obrany, dopravy, financií, výroby a logistiky.

ICZ Slovakia
ICZ Slovakia a. s. poskytuje už 20 rokov stabilné IT riešenia a služby klientom v odvetviach verejnej správy, zdravotníctva, financií, výroby. Jej činnosť je zameraná na komplexné dodávky IT riešení v oblasti elektronizácie správy a obehu dokumentov, špecializovaných riešení s využitím informačných technológií a IS pre zdravotníctvo.

S.ICZ
Spoločnosť S.ICZ a.s. ponúka komplexné služby v oblasti ochrany utajovaných informácií (UI), vrátane vývoja a výroby bezpečnostných produktov následne certifikovaných NBÚ. Poskytuje odborné služby v oblasti správy IS a tiež činnosti zahŕňajúce systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS), analýzy rizík a ďalšie.

SIKS
Spoločnosť SIKS a.s. je súčasťou Skupiny ICZ od novembra 2019 a má detailné know-how v oblasti verejnej správy. Poskytuje služby spojené so správou dát obsahujúcich osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Firma sa venuje predovšetkým digitalizácii dokumentov alebo elektronickému spracovaniu formulárov a zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím.