Digitalizácia a centrálne úložisko dokumentov vo VšZP

  • Zadávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
  • Dátum realizácie: 2011 - trvá
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cieľom projektu, ktorý ICZ Slovakia realizovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (ďalej VšZP), bola prioritne implementácia centrálneho úložiska dokumentov, ktoré poskytuje webové služby pre správu dokumentov v rámci VšZP. Daným riešením je zabezpečené ukladanie dokumentov na jednom mieste pre aplikácie v rámci prostredia poisťovne.

Dokumenty doručené do VšZP sú skenované na 3 veľkých skenovacích linkách podporujúcich hromadné skenovanie dokumentov. Dokumenty, ktoré nemôžu byť presunuté na niektoré z centrálnych digitalizačných pracovísk, je možné skenovať na menších digitalizačných pracoviskách, ktorými je vybavená každá pobočka poisťovne. Po naskenovaní sa vykonáva kontrola správneho rozpoznania čiarových kódov a rozdelenia dávky na samostatné dokumenty v indexačno-verifikačnej aplikácii. Následne sú digitalizované dokumenty vkladané do centrálneho úložiska, kde sú na základe čiarového kódu dostupné pre ostatné aplikácie v rámci VšZP.

Implementované riešenie je prvým krokom k minimalizácii papierového obehu dokumentov vo VšZP, a tým zefektívneniu jednotlivých pracovných krokov v rámci životného cyklu dokumentov a, samozrejme, zabezpečeniu  spracovania dokumentov v predpísaných termínoch. Následným krokom  je zabezpečenie obehu dokumentov po organizácii prostredníctvom workflow, ktorý je predmetom plánovaného rozvoja riešenia.

Produkt UPVS adapter, ktorý zabezpečuje prepojenie eDesku s internými systémami zákazníka bol nasadený v roku 2017. Nasadením UPVS adaptera sa v organizácii niekoľkonásobne znížil čas potrebný na vybavenie došlej pošty.