Dobročinnosť

Od svojho počiatku podporuje skupina ICZ rozmanité spoločensky prospešné aktivity – charitatívne, kultúrne či vzdelávacie. Súhrnne ide počas existencie skupiny ICZ o státisíce eur, ktoré boli na dobročinné a spoločensky prospešné účely poskytnuté. V roku 2013 sa ICZ a.s. za svoju činnosť stala jedným z troch finalistov Ceny VIA BONA (Česká republika) za filantropiu. Aby mohla skupina ICZ tieto aktivity vyvíjať systematicky, vytvorila v roku 2016 NADAČNÝ FOND ICZ.

Najvýznamnejším činom bola a je každoročne dobročinná aukcia ArtForum (Česká republika). Koná sa už od roku 1998 a jej výťažok bol v priebehu rokov odovzdaný rôznym subjektom z oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. ICZ a.s. je zároveň dlhoročným partnerom českého PEN Klubu, každoročným partnerom vybraných hudobných, divadelných, filmových alebo literárnych prehliadok a festivalov, ale tiež niektorých škôl a vzdelávacích stredísk.

Primárnym poslaním NADAČNÉHO FONDU ICZ je podpora charitatívnej činnosti a všeobecne prospešných cieľov, ako sú napr. pomoc zdravotne postihnutým osobám a zvlášť deťom, podpora rozvoja kultúry, vedy a vzdelávania apod. Vytvorením NADAČNÉHO FONDU ICZ sa skupina ICZ zaradila medzi najvyspelejšie spoločensky zodpovedné podnikateľské subjekty v rámci Českej republiky i Európskej únie.