Automatizovaná správa registratúry v dm drogerie

  • Zadávateľ: dm drogerie markt, s.r.o.
  • Dátum realizácie: 2013
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cieľom projektu, ktorý ICZ Slovakia realizovala v dm drogerie markt, bolo automatizovať a sprehľadniť činnosti spojené so správou registratúry vybudovaním softvérovej a aplikačnej infraštruktúry na sledovanie vzniku, evidencie a správy dokumentov. Nasadené riešenie je koncipované ako kombinácia klient – server aplikácie pre správu a obeh dokumentov a už používanej technológie pre skenovanie dokumentov.

Po implementácii riešenia sa dokumenty doručené do dm drogerie markt evidujú na podateľniach v centrále spoločnosti a v hlavnom logistickom sklade, kde následne prebieha aj skenovanie záznamov. K pripojeniu naskenovaných dokumentov k záznamom v systéme dochádza automaticky na základe čísla záznamu, ktoré používateľ zadá pri skenovaní záznamu. Naskenované obrázky sa ukladajú do úložiska dokumentov.

Implementáciou riešenia naplnila dm drogerie markt zákonnú povinnosť viesť správu registratúry v súlade s platnou legislatívou a zároveň zefektívnila a sprehľadnila správu a obeh dokumentov v rámci organizácie pozostávajúcej z viac ako 130 predajní po celom Slovensku.