Řešení na míru dle požadavků zákazníka

Elektronický obeh písomností

  • Zadávateľ: Ministerstvo obrany SR
  • Dátum realizácie: 2014 - 2015
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s. ako subdodávateľ

Elektronický obeh písomností (EOP) v rámci organizácie Ministerstva obrany SR podporuje celý životný cyklus dokumentu od jeho vzniku, cez spracovanie až po vyradenie, príp. dlhodobú dôveryhodnú archiváciu. Riešenie zabezpečuje evidenciu papierových dokumentov, ich následnú digitalizáciu a samotný obeh dokumentu v bezpapierovej, t.j. elektronickej forme. EOP podporuje evidenciu miesta fyzického uloženia dokumentu. Riešenie je možné využívať cez mobilnú aplikáciu.