Úložisko dokumentov pre mestské časti Prahy

  • Zadávateľ: Praha 8, Praha 13, Praha 17, Praha 21
  • Dátum realizácie: 2015
  • Lokalita realizácie: Praha, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Systém ICZ DESA bol nasadený v mestských častiach Praha 8, Praha 13, Praha 17 a Praha 21 ako cieľový systém na uloženie digitalizovaných dokumentov stavebného archívu, ktorý obsahuje kompletnú stavebnú dokumentáciu nehnuteľností na území mestskej časti. Všetka dokumentácia bola digitalizovaná a uložená v systéme ICZ DESA. Pri využití funkcie sprístupnenia je momentálne dostupná v elektronickej podobe oprávneným osobám žiadajúcim o prístup alebo kópiu vybraných dokumentov.