Systém LETVIS pre riadenie letovej prevádzky

Modulový ATM systém prispôsobený potrebám klienta

Systém LETVIS podporuje operácie riadenia a plánovania letovej prevádzky v oblastnom stredisku riadenia (ACC), v približovacom stredisku (APP) a letiskovej riadiacej veži (TWR) na akejkoľvek úrovni letových prevádzkových služieb a odbornej prípravy poskytovanej v civilných, vojenských a spoločných operáciách.

Zameranie / účel riešenia, pre koho je vhodné

Systém LETVIS uspokojí rôzne požiadavky klienta:

LETVIS je možné použiť v novom alebo existujúcom oblastnom stredisku pre riadenie letovej prevádzky (ACC); na riadenie letovej prevádzky na letisku v približovacom stredisku (APP) a letiskovej veži (TWR); pre ACC, APP alebo TWR záložný system umiestnený na ľubovoľnom mieste; v školiacich strediskách pre simulátor riadenia letovej prevádzky; pre prehľadovú dátovú sieť; pre sledovanie prehľadových dát z mnohých zdrojov; pátracie a záchranné operácie; a súvisiace činnosti.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnosť riešenia

Systém LETVIS je navrhnutý a osvedčený ako modulový, flexibilný a konfigurovateľný pre ľubovoľnú veľkosť a funkčnosť systému riadenia letovej prevádzky.

LETVIS integruje riešenia pre efektívnu kontrolu vzdušného priestoru, spoľahlivú detekciu konfliktov, lepšiu interoperabilitu, upozornenia a varovania, fúziu prehľadových dát z mnohých zdrojov a riadenie vzdušného priestoru. Prevádzkové výhody zahŕňajú optimalizované náklady počas životného cyklu systému a vysokú spoľahlivosť pre kontinuitu prevádzky.

Klienti sa môžu spoľahnúť na plnú zákaznícku podporu, poradenské služby a školenia

Ďalšie informácie, zhrnutie

Systém LETVIS pre riadenie letovej prevádzky je navrhnutý tak, aby efektívne riadil vzdušný priestor.

LETVIS ATM systémy a ATC simulátory sú v prevádzke v Európe, Ázii, na Strednom východe a v Afrike, a sú v súlade s medzinárodnými a európskymi normami. ALES dbá na neustále zlepšovanie a LETVIS implementuje nové koncepty.

LETVIS je ideálne riešenie pre hlavný systém na letisku s menej frekventovanou premávkou a pre záložný systém na rušnom medzinárodnom letisku.

Výpis produktov

Systém podpory služieb riadenia letovej prevádzky

Výcvikový simulátor pre riadiacich letovej prevádzky

Subsystémy

Príjem, spracovanie, fúzia a distribúcia prehľadových dát

Universal Radar Data Interface

Multi-Source
Tracking

Príjem, spracovanie a editácia letových plánov

Flight Data Processing

Flight Data Display

Electronic Flight Strips

Prezentácia obrazu vzdušnej situácie, letových dát a plánov

Centralizovaná správa Ground-based Safety Nets

Controller WorkStation

Air Traffic Control Tools

Objektívny záznam, archivácia a technický dohľad

Objective Recording System

Data and Voice Archiving System

Data and Voice Replaying System

Technical Control and Monitoring System

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Air Traffic
Simulation

Pseudo-pilot
Workplace

Training Management Instructor Workplace

Referencie

Rozšírenie terminálu na Kamuzu International Airport

ALES dodal hlavný civilný systém ATC pre Kamuzu International Airport, Lilongwe, Malawi. ALES dodal systémový softvér a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System) a ATC Simulátor. Rozsah práce pre ALES predstavoval dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, školenie obsluhujúceho a technického personálu koncového používateľa.

Konzoly pre HungaroControl

ALES vyrobil a inštaloval 136 ks ACC konzol, 34 konzol CRDS a 5 TWR konzol.

Konzoly pre Sakaeronavigatsia

ALES vyrobil a inštaloval 7 ks ACC konzol, a 7 ks TWR konzol.

Modernizácia ATC systému na letisku Fujairah

ALES poskytol hlavný civilný systém ATC (APP + TWR) pre medzinárodné letisko Fujairah.

Premiestnenie a modifikácia systému LETVIS ATM ACC / APP z Kutaisi do Tbilisi

ALES demontoval ATC systém LETVIS-GK ACC inštalovaný na veži medzinárodného letiska Kopitnari v Kutaisi a nainštaloval ho v riadiacej veži medzinárodného letiska v Tbilisi.

Záložný ATM Systém LETVIS pre stav núdze v ACC Tbilisi a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi

ALES poskytol záložný civilný systém ATC pre použitie v stave núdze v oblastním stredisku riadenia FIR Gruzínsko a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi.

Modernizácia medzinárodného letiska Tribhuvan (systém dohľadu)

ALES poskytol hlavný a záložný civilný systém ATC pre ACC FIR Nepal a APP + TWR Káthmandu.

LETVIS TWR ATC Systém pre letisko Kutaisi (Kopitnari)

ALES poskytol systém LETVIS ATC (APP + TWR) pre letisko Kutaisi (Kopitnari) vrátane spracovania údajov z radarových a prehľadových zdrojov a na spracovanie letových údajov.

Zlepšenie bezpečnostných systémov letiska v Bangladéšskej ľudovej republike, LOT-1: Letecké bezpečnostné vybavenie

ALES poskytol hlavný ATC systém pre letisko Chittagong, ATC SIM (Tower SIM) v Dhake.

Dodanie letiskového systému ATC pre Letové navigačné služby Azerbajdžanu (AZANS) na letisku Gabala

ALES poskytol hlavný civilný systém ATC (TWR) vrátane serverov na spracovanie údajov z radarových a prehľadových zdrojov a na spracovanie letových údajov pre AZANS v Gabale.

Modernizácia simulátora riadenia letovej prevádzky a jeho rozšírenie o Mode-S

ALES poskytol modernizáciu celého vojenského simulátora riadenia letovej prevádzky a dodal nové konzoly ATC.
Na základe filtrov referencie nenájdené.