LETVIS TWR ATC Systém pre letisko Kutaisi (Kopitnari)

  • Názov riešenia: LETVIS Systém na riadenie letovej prevádzky
    Konzoly a špeciála výroba
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: ALES
  • Dátum realizácie: Máj 2012 – Október 2012
  • Lokalita realizácie: Medzinárodné letisko Kutaisi, Gruzínsko
  • Zadávateľ: Sakaeronavigatsia Ltd., Gruzínsko

ALES poskytol systém LETVIS ATC (APP + TWR) pre letisko Kutaisi (Kopitnari) vrátane spracovania údajov z radarových a prehľadových zdrojov a na spracovanie letových údajov. Projekt zahŕňal dodávku 7 kusov konzol pre TWR. Rozsah práce zahŕňal dodávku zariadení, inštaláciu a školenie.