Konzoly pre Sakaeronavigatsia

  • Názov riešenia: ATC konzoly a špeciálna výroba
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: ALES
  • Dátum realizácie: September 2012 - November 2014
  • Lokalita realizácie: Letisko Kopitnari, Gruzínsko
  • Zadávateľ: Sakaeronavigatsia Ltd.

ALES vyrobil a inštaloval 7 ks ACC konzol, a 7 ks TWR konzol.