Konzoly pre HungaroControl

  • Názov riešenia: ATC konzoly a špeciálna výroba
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: ALES
  • Dátum realizácie: Jún 2012 - Máj 2016
  • Lokalita realizácie: HungaroControl, Budapešť, Maďarsko
  • Zadávateľ: HungaroControl

ALES vyrobil a inštaloval 136 ks ACC konzol, 34 konzol CRDS a 5 TWR konzol.