Modernizácia ATC systému na letisku Fujairah

  • Názov riešenia: LETVIS Systém na riadenie letovej prevádzky
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: ALES
  • Dátum realizácie: Jún 2011 – Apríl 2012
  • Lokalita realizácie: Medzinárodné letisko Fujairah, Spojené Arabské Emiráty
  • Zadávateľ: Medzinárodné letisko Fujairah

ALES poskytol hlavný civilný systém ATC (APP + TWR) pre medzinárodné letisko Fujairah. Projekt zahŕňal RDP, FDP, dve pracovné pozície pracovníkov riadiacich letovú prevádzku vybavených pracovnými stanicami pre zobrazenie radarovej informácie, tri pracovné miesta pre asistentov na vkladanie letových údajov, radarový / sledovací dátový server na spracovanie až 16 zdrojov / Asterix – CAA, spracovanie správ AFTN , nahrávanie a prehrávanie dát a hlasu. Systém bol doplnený pozíciami simulátora ATC.