Systém LETVIS pro řízení letového provozu

Modulový ATM systém přizpůsobený potřebám klienta

Systém LETVIS podporuje operace řízení a plánování letového provozu v oblastním středisku řízení (ACC), v přibližovacím středisku (APP) a letové řídící věži (TWR) na jakékoli úrovni letově provozních služeb a odborné přípravy poskytované v civilních, vojenských a společných operacích.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Systém LETVIS uspokojí nejrůznější požadavky klienta:

LETVIS je možné použít v novém nebo stávajícím oblastním středisku pro řízení letového provozu (ACC); k řízení letového provozu na letišti v přibližovacím středisku (APP) a letištní věži (TWR); pro ACC, APP nebo TWR záložní systém umístěný na libovolném místě; ve školících střediscích pro simulátor řízení letového provozu; pro přehledovou datovou síť; ke sledování přehledových dat z mnoha zdrojů; pátrací a záchranné operace; a související činnosti.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Systém LETVIS je navržen a certifikován jako modulový, flexibilní a konfigurovatelný pro libovolnou velikost a funkčnost systému řízení letového provozu.

LETVIS integruje řešení pro efektivní kontrolu vzdušného prostoru, spolehlivou detekci konfliktů, lepší interoperabilitu, upozornění a varování, fúzi přehledových dat z mnoha zdrojů a řízení vzdušného prostoru. Provozní výhody zahrnují optimalizované náklady v průběhu životního cyklu systému a vysokou spolehlivost z hlediska kontinuity provozu.

Klienti se mohou spolehnout na plnou zákaznickou podporu, poradenské služby a školení.

Další informace, shrnutí

Systém LETVIS pro řízení letového provozu je navržen tak, aby efektivně řídil vzdušný prostor.

LETVIS ATM systémy a ATC simulátory jsou v provozu v Evropě, Asii, na Středním východě a v Africe, a jsou v souladu s mezinárodními a evropskými normami.

ALES dbá na neustálé zlepšování a LETVIS implementuje nové koncepty. LETVIS je ideální řešení pro hlavní systém na letišti s méně frekventovaným provozem a pro záložní systém na rušném mezinárodním letišti.

Výpis produktů

Systém podpory služeb řízení letového provozu

Výcvikový simulátor pro řídící letového provozu

Subsystémy

Příjem, zpracování, fúze a distribuce přehledových dat

Universal Radar Data Interface

Multi-Source
Tracking

Příjem, zpracování a editace letových plánů

Flight Data Processing

Flight Data Display

Electronic Flight Strips

Prezentace obrazu vzdušné situace, letových dat a plánů

Centralizovaná správa Ground-based Safety Nets

Controller WorkStation

Air Traffic Control Tools

Objektivní záznam, archivace a technický dohled

Objective Recording System

Data and Voice Archiving System

Data and Voice Replaying System

Technical Control and Monitoring System

Výcvik řídících letového provozu

Air Traffic
Simulation

Pseudo-pilot
Workplace

Training Management Instructor Workplace

Reference

Rozšíření terminálu na Kamuzu International Airport

ALES dodal hlavní civilní systém ATC pro Kamuzu International Airport, Lilongwe, Malawi. ALES dodal systémový software a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System) a ATC Simulátor. Rozsah práce pro ALES představoval dodávku, instalaci, uvedení do provozu, školení obsluhujícího a technického personále koncového uživatele.

Modernizace ATC systému na letišti Fudžajra

ALES poskytl hlavní civilní systém ATC (APP + TWR) pro mezinárodní letiště Fudžajra.

Přemístění a modifikace stávajícího systému LETVIS ATM ACC / APP z Kutaisi (Kopitnari) do Tbilisi s použitím dodatečně dodaného hardwaru a softwaru

ALES demontoval ATC systém LETVIS-GK ACC instalovaný na věži mezinárodního letiště v Kutaisi a nainstaloval ho v řídicí věži mezinárodního letiště v Tbilisi, rozšířil stávající konfiguraci včetně nového Play-Back a integrace kanálů OLDI a ADS-B, také nákup nového hardwaru a softwaru.

Záložní ATM Systém LETVIS pro stav nouze v ACC Tbilisi a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi

ALES poskytl záložní civilní systém ATC pro použití ve stavu nouze v oblastním středisku řízení FIR Gruzie a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi. Dodávaný systém zahrnoval zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a zpracování letových údajů. Společnost ALES dodala jako součást projektu 7 kusů konzol pro ACC.

Modernizace mezinárodního letiště Tribhuvan (systém dohledu)

ALES poskytl hlavní a záložní civilní systém ATC pro ACC FIR Nepal a APP + TWR Káthmándú. ALES poskytl systémový software a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System), ATC Simulátor. Rozsah práce pro ALES byl dodávka, instalace, uvedení do provozu, školení obsluhujícího a technického personálu koncového uživatele.

LETVIS TWR ATC Systém pro letiště Kutaisi (Kopitnari)

ALES poskytl systém LETVIS ATC (APP + TWR) pro letiště Kutaisi (Kopitnari) včetně zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a pro zpracování letových údajů. Projekt zahrnoval dodávku 7 kusů konzol pro TWR. Rozsah práce zahrnoval dodávku zařízení, instalaci a školení.

Projekt na zlepšení bezpečnostních systémů letiště v Bangladéšské lidové republice, LOT – 1: Letecké bezpečnostní vybavení

ALES poskytl hlavní ATC systém pro letiště Čattagrám, ATC SIM (Tower SIM) v Dháce. Rozsah práce pro ALES byl dodávka, instalace, uvedení do provozu, školení obsluhujícího a technického personálu koncového uživatele.

Dodání letištního systému ATC pro Letové navigační služby Ázerbájdžánu (AZANS) na letišti Gabala

ALES poskytl hlavní civilní systém ATC (TWR) včetně serverů pro zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a pro zpracování letových údajů pro AZANS v Gabale.

Modernizace simulátoru řízení letového provozu a jeho rozšíření o Mode-S

ALES poskytl modernizaci celého vojenského simulátoru řízení letového provozu a dodal nové konzoly ATC.

Konzoly pro HungaroControl

ALES vyrobil a instaloval 136 ks ACC konzol, 34 konzol CRDS a 5 TWR konzol.

Konzoly pro Sakaeronavigatsia

ALES vyrobil a instaloval 7 ks ACC konzol a 7 ks TWR konzol.
Na základě filtrů reference nenalezeny.