Rozšírenie terminálu na Kamuzu International Airport

  • Názov riešenia: LETVIS Systém na riadenie letovej prevádzky
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: ALES
  • Dátum realizácie: December 2017 - Január 2019
  • Lokalita: Medzinárodné letisko Kamuzu, Lilongwe, Malawi
  • Zadávateľ: NEC Corporation, Japonsko

ALES dodal hlavný civilný systém ATC pre Kamuzu International Airport, Lilongwe, Malawi. ALES dodal systémový softvér a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System) a ATC Simulátor. Rozsah práce pre ALES predstavoval dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, školenie obsluhujúceho a technického personálu koncového používateľa.