Modernizácia simulátora riadenia letovej prevádzky a jeho rozšírenie o Mode-S

  • Názov riešenie: LETVIS Systém na riadenie letovej prevádzky.
  • Názov subjektu ICZ čo realizoval: ALES
  • Dátum realizácie: December 2016
  • Lokalita realizácie: Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, Slovenská republika
  • Zadávateľ: Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika

ALES poskytol modernizáciu celého vojenského simulátora riadenia letovej prevádzky a dodal nové konzoly ATC.