Zlepšenie bezpečnostných systémov letiska v Bangladéšskej ľudovej republike, LOT-1: Letecké bezpečnostné vybavenie

  • Názov riešenia: LETVIS Systém na riadenie letovej prevádzky
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: ALES
  • Dátum realizácie: Február 2016 – Marec 2017
  • Lokalita realizácie: Hazrat Shahjalal International Airport and Chittagong International Airport, Bangladéš
  • Zadávateľ: NEC Corporation, Japonsko

ALES poskytol hlavný ATC systém pre letisko Chittagong, ATC SIM (Tower SIM) v Dhake. Rozsah práce pre ALES bol dodávka, inštalácia, uvedenie do prevádzky, školenie obsluhujúceho a technického personálu koncového používateľa.