Manažérska podpora riadenia poskytovania a kvality zdravotnej starostlivosti

ICZ ponúka komplexné a vzájomne previazané riešenie podporujúce manažment zdravotníctva. Konkrétne ide o plánovanie zdravotnej starostlivosti a jej riadenie, dolovanie dát alebo operatívnu podporu pre finančné či kvalitatívne riadenie zdravotníckeho zariadenia, vrátane podpory vykazovania zdravotnej starostlivosti.

Informácie v centre – v centre informácií

ICZ AMIS*MIS je komplexný manažérsky informačný systém pre odvetvie zdravotníctva zameraný najmä na oblasti, ktoré generujú príjmy či zásadne spotrebovávajú zdroje. Ide o jeden z najrozšírenejších a najúspešnejších manažérskych systémov používaných v českom zdravotníctve. ICZ AMIS*MIS je odbornou verejnosťou hodnotený ako popredný produkt na riadenie zdravotnej starostlivosti tak na úrovni jednotlivého zdravotníckeho zariadenia, ako aj celého kraja.

 

DRG asistent slúži ako nástroj na podporu pri kódovaní hospitalizačných prípadov v zmysle aktuálne platných pravidiel. Prináša výraznú redukciu chybovosti i zvýšenie ekonomického prínosu pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti. Prehľadné štatistiky za jednotlivé oddelenia a časové obdobia sú významným pomocníkom pre efektívne riadenie vašich oddelení alebo celej nemocnice.

Charakteristika riešenia

ICZ AMIS*MIS je koncipovaný tak pre použitie v jednom zdravotníckom zariadení, ako aj pre skupinu zdravotníckych zariadení, napr. v regióne. Podľa typu a logiky informácií je potom umožnený prierezový či súhrnný pohľad na skupinu zdravotníckych zariadení. Od úplného počiatku je ICZ AMIS*MIS navrhovaný tak, aby umožňoval používateľom využívať široké možnosti benchmarkingu, a to nielen voči historickým údajom zákazníka, ale tiež voči priemerným údajom nemocníc rovnakého typu.

Jednou z hlavných funkcionalít nástroja DRG asistent je možnosť zaradenia hospitalizačných prípadov do DRG skupín. Vďaka tomu si môžete jednoducho otestovať, do ktorej DRG skupiny zaradí tzv. grouper konkrétny hospitalizačný prípad alebo spracovať celú dávku za určité obdobie, oddelenie či nemocnicu. Riešenie je certifikované v zmysle podmienok centra pre klasifikačný systém DRG Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Získaný certifikát potvrdzuje, že tzv. grouper použitý v aplikácii DRG asistent vyhovuje stanoveným kritériám funkčnosti a zhody.

Ďalšie informácie

Manažérsky systém ICZ AMIS*MIS je zasadený do portálového riešenia, ktoré umožňuje najmä jednotný a pohodlný prístup používateľov ku všetkým aplikáciám, ktoré na svoju prácu potrebujú. Dashboarding a reporting poskytuje používateľom výstupy a okrem údajov vlastného údajového skladu využíva aj výstupy predikčného subsystému. Úplne unikátnym je modul Costing, ktorý umožňuje veľmi podrobne sledovať nákladovo významné položky až po podanie pacientovi.

Súvisiace produkty

DRG asistent

Jedinečné a spoľahlivé riešenie zefektívňujúce vykazovanie zdravotnej starostlivosti.

ICZ AMIS*MIS

Komplexný manažérsky systém podporujúci riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Určený nemocniciam i krajským úradom.

ICZ AMIS*MIS Poliklinika

Manažérsky informačný systém určený menším a stredne veľkým zdravotníckym zariadeniam.

ICZ AMIS*MIS Region

Efektívne riešenie pre riadenie krajského zdravotníctva.

Referencie

ICZ AMIS*MIS v IKEM Praha

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny je najväčšie špecializované klinické a vedeckovýskumné pracovisko v ČR. ICZ tu úspešne implementovala svoj osvedčený manažérsky nástroj AMIS*MIS.

ICZ AMIS*MIS v Nemocnici Jihlava

ICZ implementovala manažérsky informačný systém ICZ AMIS*MIS, zameraný na efektívne riadenie a ekonomickú prevádzku nemocnice.

ICZ AMIS*MISRegion pre Moravsko-sliezsky kraj

ICZ úspešne implementovala komplexný manažérsky informačný systém pre riadenie zdravotníckych zariadení v kraji ako celku.
Na základe filtrov referencie nenájdené.