ICZ AMIS*MIS v ÚVN v Praze

  • Název řešení: ICZ AMIS*MIS
  • Lokalita realizace: Ústřední vojenská nemocnice v Praze

ICZ implementovalo komplexní manažerský informační systém v předním zdravotnickém zařízení v ČR, Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Řešení ICZ AMIS*MIS je organicky propojeno s nemocničním informačním systémem a představuje vysoce efektivní nástroj pro řízení nemocnice, s orientací na nákladovost.