ICZ AMIS*MIS v Thomayerově nemocnici

  • Název řešení: ICZ AMIS*MIS
  • Lokalita realizace: Thomayerova nemocnice, Praha

Thomayerova nemocnice patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. ICZ zde implementovalo svůj vyspělý manažerský informační systém ICZ AMIS*MIS, který reaguje na dlouhodobou potřebu managementu zdravotnických zařízení mít k dispozici důležité údaje pro zajištění maximálních příjmů organizace při minimalizaci rizik případných ztrát a dále disponovat nástrojem pro efektivní řízení nákladovosti organizace.